Hakeminen tekniikan väyläopintojen perusteella

Avoimen yliopiston tekniikan väylän laajuus on 30 opintopistettä, joka muodostuu opiskelijan taustasta ja suunnitteilla olevasta koulutusohjelmasta riippuen eri opintojaksoista. Perusrungon muodostavat matematiikan ja fysiikan opinnot. Opiskelijat hyväksytään tekniikan kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen. Opinto-oikeus myönnetään diplomi-insinöörin tutkintoon asti.

Hakukelpoisuus

Kun olet suorittanut 30 opintopisteen väyläopinnot vähintään keskiarvolla 2.0, voit näiden suoritusten perusteella hakea tutkinto-opiskelijaksi tekniikan koulutusohjelmiin ilman valintakoetta.

Peruskoulu, lukio tai vastaavalta pohjalta väyläopintoihin kuuluvat pakollisina Matematiikka A:t (8 op) ja B:t (8 op) tai niitä lukuvuodesta 2014-2015 alkaen korvaavat matematiikan opintojaksot:

 • Differentaalilaskenta ja sovellukset 4 op,
 • Integraalilaskenta ja sovellukset 3 op,
 • Usean muuttujan funktiot ja sarjat 3 op,
 • Funktiot, lineaarialgebra ja vektorit 3 op
 • Differentiaaliyhtälöiden peruskurssi 3 op

sekä Fysiikka L, osa 1 (5 op) sekä tarvittaessa Johdatus yliopistomatematiikkaan (3 op) kurssi. Lisäksi tutkintoon soveltuvia opintojaksoja avoimen yliopiston opetustarjonnasta niin, että vaadittavat 30 op täyttyy.

Fysiikan L, osa 1:den korvaa jatkossa opinto-oppaan 2015-2016 opintojakso Mekaniikan perusteet (4 op).

Opiskelijat, joilla on taustalla aiempi insinööri- tai AMK-insinööritutkinto, suorittavat avoimen yliopiston väylässä pakollisina Matematiikka B:t (8 op) tai niitä lukuvuodesta 2014-2015 alkaen korvaavat opintojaksot:

 • Usean muuttujan funktiot ja sarjat 3 op
 • Funktiot. lineaarialgebra ja vektorit 3 op
 • Differentiaaliyhtälöiden peruskurssi 3 op

sekä tarvittaessa Johdatus yliopistomatematiikkaan (3 op). Lisäksi tutkintoon soveltuvia opintojaksoja niin, että vaadittavat 30 op täyttyy.

HUOM!

Väyläpintoihin eivät ole kelpoisia 15 vuotta vanhemmat opintosuoritukset, opinnot jotka sisältyvät johonkin toiseen tutkintoosi ja opinnnot jotka olet suoritettu silloin kuin sinulla on ollut tutkintosuoritusoikeus yliopistossa.

Avoimen yliopiston väylän kautta et voi hakea ollenkaan, jos sinulla on jo yliopistotutkinto tai sinulla on tai on ollut opiskeluoikeus jossakin yliopistossa.

Hakukohteet

Hakea voit energiatekniikan, kemiantekniikan, konetekniikan, sähkötekniikan, tietotekniikan, tuotantotalouden, ympäristötekniikan sekä laskennallisen tekniikan kandidaattiohjelmiin. Voit esittää 3 koulutusohjelmatoivetta.

Hakulomake

Vuoden 2017 hakulomake

Vaadittavat liitteet:

 • Yliopiston varmentama opintosuoritusote suoritetuista väyläopinnoista
 • Kahden henkilön oikeaksi todentama kopio mahdollisesta aiemmasta insinööritutkinnosta (opisto/AMK)
 • Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksen saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6). Hakijan tulee toimittaa kielitodistus hakemuksensa liitteeksi hakuajan loppuun mennessä. Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Haku- ja valinta-aikataulu

Avoimen yliopiston opintosuoritusten perusteella voit hakea LUT:n tutkinto-opiskelijaksi kaksi kertaa vuodessa joko toukokuussa tai marraskuussa. Seuraava haku päättyy 30.11.2017 klo 15.00. (Vuoden 2018 haut päättyvät 31.5.2018 ja 30.11.2018 klo 15.00.)

Kevään haussa hyväksyttyjen opiskelijoiden opinto-oikeus tulee voimaan seuraavan lukuvuoden alusta, kun taas syksyllä hyväksyttyjen opiskelijoiden opinto-oikeus alkaa kevätlukukauden alusta.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6). Hakijan tulee toimittaa kielitodistus hakemuksensa liitteeksi hakuajan loppuun mennessä.

Poikkeuksena yllä olevaan ovat hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312