Hakeminen AICE-tutkinnon suorittaneena

Hakukelpoisuus

Suomessa Advanced International Certificate of Education (AICE) -tutkinnon suorittaneet kuuluvat  Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnan hakijoihin. Valintaperusteena käytetään menestymistä DIA-yhteisvalinnan suomenkielisissä DI-valintakokeessa. Valintakoe pidetään 28.5.2019 klo 10.00 -14.00.

Katso lisätietoja osoitteesta www.dia.fi.

Hakulomake

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelun kautta osoitteesta www.opintopolku.fi korkekoulujen kevään 2019 yhteishaun sähköisellä lomakkeella. Yhteishaun hakulomake avautuu 20.3.2019 klo 8.00.

Hakukohteet

Hakea voit energiatekniikan, kemiantekniikan, konetekniikan, sähkötekniikan, tietotekniikan, tuotantotalouden, ympäristötekniikan ja laskennalisen tekniikan ja analytiikan koulutusohjelmiin.

Suomen kielen taidon osoittaminen LUTin suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin (3 v + 2 v) haettaessa

Suomen kielen taidon osoittaminen koulusivistyskielellä:

Koulusivistyskieli tarkoittaa sitä kieltä, joka on ollut hakijalla opetuskielenä peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa ja josta hakija on saanut hyväksytyn äidinkielen arvosanan päättötodistukseen (Valtioneuvoston asetus 481/2003). Jos hakija on suorittanut peruskoulun yhdellä ja lukion toisella kotimaisella kielellä, voi hakija itse valita koulusivistyskielensä.

Hakija voi todentaa suomen kielen olevan hänen koulusivistyskielensä näillä suorituksilla:

 • hyväksytty arvosana suomi äidinkielenä peruskoulun päättötodistuksessa,
 • hyväksytty arvosana suomi äidinkielenä lukion/toisen asteen päättötodistuksessa,
 • ylioppilastutkinnossa suoritettu hyväksytty arvosana suomi äidinkielenä,
 • ylioppilastutkinnossa suoritettu suomen kieli toisena kielenä (S2) vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • suoritettu ammatillinen perustutkinto, jossa hyväksytty arvosana suomi äidinkielenä.

Mikäli hakija ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi, voi hakija todentaa kielitaitonsa seuraavilla tavoilla:

a) Toisen asteen koulutus/tutkintoon kuuluva osa tai koe
Hakija voi todentaa kielitaitonsa seuraavilla suorituksilla:

 • Ylioppilastutkinnossa ylimääräinen suomi äidinkielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude (M)
 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kotimaisena kielenä -koe:

       o pitkä oppimäärä (A) suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
       o keskipitkä oppimäärä (B1-oppimäärä) suoritettu arvosanalla laudatur (L)

 • IB-tutkinnossa: A-taso suoritettu hyväksytysti
 • IB-tutkinnossa: B-taso suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa:

       o L1-kieli suoritettu hyväksytysti
       o L2-kieli suoritettu vähintään arvosanalla 7

 • RP-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta):

       o suomi äidinkielenä suoritettu hyväksytysti
       o suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8

 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

b) Kielikokeet:

 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon kielikoe suomen kielessä suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista (puhuminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen)

Tiedot yleisen kielitutkinnon (YKI) suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

c) Korkeakoulututkinnolla/-opinnoilla:

 • hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
 • hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
 • hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
 • hakija on suorittanut seuraavat kieliopinnot:
  • korkeakoulututkinto suomen kieli pääaineena
  • suomen kieli 60 op/30 ov

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312
puh. 046 9209 173