Hakeminen ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneena

LUT:lla ei ole englanninkielisiä kandidaatin tutkintoja vaan jo Bachelor-tasoisen korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattuja englanninkielisiä maisteriohjelmia, joiden hakuaika on 1.12.2017 - 24.1.2018 klo 15.00.

Vuodesta 2017 alkaen suomenkielen hallitsevat hakijat, jotka ovat saavuttaneet ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden (vastaavan kuin suomalainen ylioppilastutkinto), kuuluvat Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnan hakijoihin.

Valintaperusteena käytetään menestymistä DIA-yhteisvalinnan suomenkielisissä valintakokeissa matematiikassa ja fysiikassa / kemiassa. Valintakokeet järjestetään 29.5.-30.5.2018. Katso lisätietoja osoitteesta www.dia.fi.

Hakeminen suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin tapahtuu Opintopolku.fi -palvelun kautta osoitteesta www.opintopolku.fi korkekoulujen kevään 2018 yhteishaun sähköisellä lomakkeella. Yhteishaun hakulomake avautuu 14.3.2018 klo 8.00.

Vaatimus suomen kielen taidosta LUT:n kandidaattiohjelmiin (3 v + 2 v)

Jos hakija ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi, hakijalta vaaditaan kielitaidon osoittamista. Hakijan on osoitettava suomen kielen taito hakuaikana tai viimeistään opiskelupaikkaa vastaanottaessaan.

Hakija voi todentaa suomen kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

Toisen asteen koulutus/tutkintoon kuuluva osa tai koe
•Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
•Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla laudatur (L)
•Suomi toisena kielenä S2, magna cum laude approbatur (M)
•IB A-taso suoritettu
•IB B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5

Kielikokeet
•Yleinen kielitutkinto, taitotaso 4 kaikista osa-alueista (osa-alueet: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen).
•Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312