Hakeminen ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneena

LUTilla on yksi englanninkielinen kandidaattiohjelma, Technology and Engineering Science. Lisäksi on useita jo Bachelor-tasoisen korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattuja englanninkielisiä maisteriohjelmia.

Suomenkielen hallitsevat hakijat, jotka ovat saavuttaneet ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden (vastaavan kuin suomalainen ylioppilastutkinto) ja haluavat hakea suomenkieliseen tekniikan kandidaattiohjelmaan, kuuluvat Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnan hakijoihin.

Valintaperusteena käytetään menestymistä DIA-yhteisvalinnan suomenkielisessä DI-valintakokeessa. Valintakoe järjestetään 28.5.2020 klo 10.00-14.00. Katso lisätietoja osoitteesta www.dia.fi.

Hakeminen suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin tapahtuu Opintopolku.fi -palvelun kautta osoitteesta www.opintopolku.fi korkekoulujen kevään 2020 toisen yhteishaun sähköisellä lomakkeella. Yhteishaun hakulomake avautuu 18.3.2020 klo 8.00 ja sulkeutuu 1.4.2020 klo 15.00.

Suomen kielen taidon osoittaminen LUTin suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin (3 v + 2 v) haettaessa

Hakijan on osoitettava suomen kielen taito hakuaikana tai viimeistään 8.4.2020. Suomen kielen taidon voi osoittaa seuraavilla opinnoilla:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä (mikäli päättötodistuksessa äidinkieli suomi hyväksytyllä arvosanalla) TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur (A) TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M) TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E) TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa

      o    A-tason suomi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2 TAI
      o    IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
      o    Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2-suomi vähintään arvosanalla 5

 • EB-tutkinnossa

      o    Suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4) TAI
      o    Suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7

 • RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa

      o    Suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4) TAI
      o    Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8 TAI
      o    Suomi äidinkielenä –suullinen koe vähintään arvosanalla 8

 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu  
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suomen kielessä suoritettu arvosanalla hyvä
 • Korkeakoulututkinto/-opinnot:

      o    Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
      o    Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
      o    Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
      o    Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
      o    Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60op/35 ov opinnot
      o    Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon (YKI) suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten ohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi