Hakeminen ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneena

LUT:lla ei ole englanninkielisiä kandidaatin tutkintoja vaan jo Bachelor-tasoisen korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattuja englanninkielisiä maisteriohjelmia, joiden hakuaika on 1.12.2016 - 25.1.2017 klo 15.00.

Vuodesta 2017 alkaen suomenkielen hallitsevat hakijat, jotka ovat saavuttaneet ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden (vastaavan kuin suomalainen ylioppilastutkinto), kuuluvat Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnan hakijoihin.

Valintaperusteena käytetään menestymistä DIA-yhteisvalinnan suomenkielisissä valintakokeissa matematiikassa ja fysiikassa / kemiassa. Valintakokeet järjestetään 30.5.-31.5.2017. Katso lisätietoja osoitteesta www.dia.fi.

Hakeminen suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin tapahtuu Opintopolku.fi -palvelun kautta osoitteesta www.opintopolku.fi Korkekoulujen kevään 2017 yhteishaun sähköisellä lomakkeella. Yhteishaun hakulomake on avautunut 15.3.2017 klo 8.00.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6). Hakijan tulee toimittaa kielitodistus hakemuksensa liitteeksi hakuajan loppuun mennessä.

Poikkeuksena yllä olevaan ovat hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312