Hakeminen ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneena

LUTilla on yksi englanninkielinen kandidaattiohjelma, Technology and Engineering Science. Lisäksi on useita jo Bachelor-tasoisen korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattuja englanninkielisiä maisteriohjelmia.

Suomenkielen hallitsevat hakijat, jotka ovat saavuttaneet ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden (vastaavan kuin suomalainen ylioppilastutkinto) ja haluavat hakea suomenkieliseen tekniikan kandidaattiohjelmaan, kuuluvat Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnan hakijoihin.

Valintaperusteena käytetään menestymistä DIA-yhteisvalinnan suomenkielisissä DI-valintakokeessa. Valintakoe järjestetään 28.5.2019 klo 10.00-14.00. Katso lisätietoja osoitteesta www.dia.fi.

Hakeminen suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin tapahtuu Opintopolku.fi -palvelun kautta osoitteesta www.opintopolku.fi korkekoulujen kevään 2019 yhteishaun sähköisellä lomakkeella. Yhteishaun hakulomake avautuu 20.3.2019 klo 8.00.

Suomen kielen taidon osoittaminen LUTin suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin (3 v + 2 v) haettaessa

Suomen kielen taidon osoittaminen koulusivistyskielellä:

Koulusivistyskieli tarkoittaa sitä kieltä, joka on ollut hakijalla opetuskielenä peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa ja josta hakija on saanut hyväksytyn äidinkielen arvosanan päättötodistukseen (Valtioneuvoston asetus 481/2003). Jos hakija on suorittanut peruskoulun yhdellä ja lukion toisella kotimaisella kielellä, voi hakija itse valita koulusivistyskielensä.

Hakija voi todentaa suomen kielen olevan hänen koulusivistyskielensä näillä suorituksilla:

 • hyväksytty arvosana suomi äidinkielenä peruskoulun päättötodistuksessa,
 • hyväksytty arvosana suomi äidinkielenä lukion/toisen asteen päättötodistuksessa,
 • ylioppilastutkinnossa suoritettu hyväksytty arvosana suomi äidinkielenä,
 • ylioppilastutkinnossa suoritettu suomen kieli toisena kielenä (S2) vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • suoritettu ammatillinen perustutkinto, jossa hyväksytty arvosana suomi äidinkielenä.

Mikäli hakija ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi, voi hakija todentaa kielitaitonsa seuraavilla tavoilla:

a) Toisen asteen koulutus/tutkintoon kuuluva osa tai koe
Hakija voi todentaa kielitaitonsa seuraavilla suorituksilla:

 • Ylioppilastutkinnossa ylimääräinen suomi äidinkielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude (M)
 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kotimaisena kielenä -koe:

       o pitkä oppimäärä (A) suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
       o keskipitkä oppimäärä (B1-oppimäärä) suoritettu arvosanalla laudatur (L)

 • IB-tutkinnossa: A-taso suoritettu hyväksytysti
 • IB-tutkinnossa: B-taso suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa:

       o L1-kieli suoritettu hyväksytysti
       o L2-kieli suoritettu vähintään arvosanalla 7

 • RP-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta):

       o suomi äidinkielenä suoritettu hyväksytysti
       o suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8

 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

b) Kielikokeet:

 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon kielikoe suomen kielessä suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista (puhuminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen)

Tiedot yleisen kielitutkinnon (YKI) suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

c) Korkeakoulututkinnolla/-opinnoilla:

 • hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
 • hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
 • hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
 • hakija on suorittanut seuraavat kieliopinnot:
  • korkeakoulututkinto suomen kieli pääaineena
  • suomen kieli 60 op/30 ov

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312
puh. 046 9209 173