Hakeminen tekniikan kandidaattiohjelmiin erillisessä hakijaryhmässä

LUT tarjoaa muutamille erikseen määritellyille lukiopohjaisille hakijaryhmille mahdollisuuden hakea tekniikan koulutusohjelmiin ko. ryhmälle vahvistettujen valintaperusteiden mukaan. Näitä ovat lukion metsäklusterilinjan suorittaneet ja alan valtakunnallisissa kilpailuissa menestyneet hakijat.

Hakuajat näissä kandidaattiohjelmien valinnoissa noudattavat korkeakoulujen yhteishaun hakuaikaa 15.3.- 5.4.2017 klo 15.00 ja hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa (pois lukien Avoimen yliopiston tekniikan väyläopintojen perusteella hakeminen).

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312