Hakeminen tekniikan väyläopintojen perusteella

UUTTA keväällä 2018: LUT Highway -väyläohjelma. Ilmoittautuminen ohjelmaan avattiin 4.7.2018. Paikat täytettiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikat täyttyivät jo ensimmäisen vuorokauden aikana.

Tekniikan väylä

Avoimen yliopiston tekniikan väylän laajuus on 30 opintopistettä, joka muodostuu opiskelijan taustasta ja suunnitteilla olevasta koulutusohjelmasta riippuen eri opintojaksoista. Opiskelijat hyväksytään tekniikan kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen. Opinto-oikeus myönnetään diplomi-insinöörin tutkintoon asti.

Hakukelpoisuus

Kun olet suorittanut 30 opintopisteen väyläopinnot vähintään keskiarvolla 2.0, voit näiden suoritusten perusteella hakea tutkinto-opiskelijaksi tekniikan koulutusohjelmiin ilman valintakoetta.

Peruskoulu, lukio tai vastaavalta pohjalta tuotantotalouden ja tietotekniikan koulutusohjelmien väyläopintoihin kuuluu pakollisena matematiikka I (osa A 3 op ja osa B 3 op, yht. 6 op) tai näitä vastaavat aiemmin suoritetut opinnot. Lisäksi kandidaatin tutkintoon soveltuvia opintojaksoja avoimen yliopiston opetustarjonnasta niin, että vaadittavat 30 op täyttyvät.

Muiden tekniikan koulutusohjelmien väyläopintoihin kuuluvat pakollisena seuraavat kurssit tai näitä vastaavat aiemmin suoritetut opinnot: matematiikka I (osa A 3 op ja osa B 3 op, yht. 6 op) ja matematiikka II (osa A 3 op ja osa B 3 op, yht 6 op) sekä sen koulutusohjelman, johon on aikeissa hakea tutkinto-opiskelijaksi, pakollisista fysiikan kursseista vähintään yksi. Lisäksi kandidaatin tutkintoon soveltuvia opintojaksoja avoimen yliopiston opetustarjonnasta niin, että vaadittavat 30 op täyttyy.

Opiskelijat, joilla on taustalla aiempi insinööri- tai AMK-insinööritutkinto, suorittavat avoimen yliopiston väyläopintoihin 30 opintopistettä tutkintoon soveltuvia opintojaksoja. Matematiikan opinnot eivät kuulu näiden väyläopintoihin, koska ne luetaan hyväksi tekniikan kandidaatin tutkintoon aiemmalla insinööri- tai AMK-insinööritutkinnolla.

Opiskelijavalinta

Avoimen väylän valinnassa valitaan kaikki em. valintakriteerit täyttävät vuonna 2018 LUT Highway-ohjelmassa aloittaneet ko. koulutusohjelman opiskelijat ja pääsääntöisesti kaikki em. valintakriteerit täyttävät muut hakijat. Jos karsintaa joudutaan tekemään, valintaperusteena on opintomenestys ja suoritetut opinnot. Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet vaadittavat opinnot LUT:n avoimessa yliopistossa.

Mikäli sinulla on sekä opintoviikko- että opintopistesuorituksia, muunnetaan opintoviikot opintopisteiksi käyttämällä kerrointa 1.8. Muunnosta käytetään vain selvittämään vaadittujen kriteerien täyttyminen.

HUOM!

  • Väyläpintoihin eivät ole kelpoisia 7 vuotta vanhemmat opintosuoritukset.
  • Avoimen yliopiston väylään laskettavat opinnot eivät saa sisältyä mihinkään toiseen tutkintoon.
  • Avoimen väylän opintoja ei oteta huomioon, mikäli ne on suoritettu silloin, kun opiskelijalla on ollut tutkinnonsuoritusoikeus yliopistossa.
  • Avoimen yliopiston väylän kautta et voi hakea, jos sinulla on voimassa oleva perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeus jossakin yliopistossa.

Hakukohteet

Hakea voi energiatekniikan, kemiantekniikan, konetekniikan, sähkötekniikan, tietotekniikan, tuotantotalouden, ympäristötekniikan sekä laskennallisen tekniikan ja analytiikan kandidaattiohjelmaan.

Hakulomake

Vuoden 2018 hakulomake kun kaikki väylään kuuluvat opinnot on suoritettu - haku päättyi 30.11.2018.

Vaadittavat liitteet:

  • Yliopiston varmentama opintosuoritusote suoritetuista väyläopinnoista
  • Kahden henkilön oikeaksi todentama kopio mahdollisesta aiemmasta insinööritutkinnosta (opisto/AMK)
  • Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksen saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Kielitaidon todistamiseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään taitotasolla 4 kaikista osa-alueista (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen) tai valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet hyvällä taitotasolla. Hakijan tulee toimittaa kielitodistus hakemuksensa liitteeksi hakuajan loppuun mennessä. Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Haku- ja valinta-aikataulu

Haku tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen perusteella päättyy 30.11.2018 klo 15.00. Seuraava, vuoden 2019 haku päättyy 31.5.2019 klo 15.00.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksesta.

30.11.2018 päättyvästä hausta hyväksyttyjen opiskelijoiden tutkinto-opinto-oikeus tulee voimaan kevätlukukauden 2019 alusta. Kevään haussa hyväksyttyjen opiskelijoiden opinto-oikeus tulee voimaan seuraavan lukuvuoden alusta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312
puh. 046 9209 173