Hakeminen tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmaan (TIJO), Lahti

Ajankohtaista

Vuoden 2018 osalta on opiskelijavalinnat tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmaan tehty. Vuoden 2019 valintaperusteet ja aikataulut päivitetään tälle sivulle syys-lokakuussa.

Hakukelpoisuus

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmaan voit hakea, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
 2. EU/EEA-maassa suoritettu amk-tasoinen liiketaloustieteellinen tutkinto: tradenomi (AMK), tradenomi (YAMK)
 3. Ulkomainen kauppatieteellisen alan alempi yliopistotutkinto
 4. Suomalainen yliopistotutkinto (poislukien kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet) tai suomalainen muu ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Ylläolevista pohjakoulutusvaatimuksista ei tehdä poikkeuksia.

Voit hakea maisteriohjelmaan, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Tutkinto, jolla haet on valmis 31.7.2018 mennessä. Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta 3.8.2018 klo 15.00 mennessä LUT:n hakupalveluihin.
 • Keskiarvosi on vähintään 3,0 (asteikolla 1-5).
 • Olet suorittanut liiketaloustieteellisiä* opintoja vähintään 24 opintopistettä. Suomalaiset yliopistotasoiset opintoviikkosuoritukset muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1.8 ja amk-tasoiset kertoimella 1,5.
 • Mikäli olet suorittanut sekä tradenomi (AMK) että tradenomi (YAMK) tutkinnon, tulee sinun hakea tradenomi (AMK) tutkinnolla.
 • Ulkomaisella kauppatieteellisen alan korkeakoulututkinnolla hakevalla tulee olla suoritettuna liiketaloustieteellisiä opintoja vähintään 80 opintopistettä, vähintään kolmesta eri liiketaloustieteellisestä* oppiaineesta.

 *Valinnassa huomioitaviin liiketaloustieteellisiin opintoihin lasketaan mukaan yliopisto- ja amk-tasoiset opinnot mm. laskentatoimen, rahoituksen, markkinoinnin, johtamisen ja organisaatioiden, yritysjuridiikan, kansantaloustieteen, hankintojen johtamisen, logistiikan, toimitusketjujen hallinnan tai tietojohtamisen alalta.

Huom! Opintojen hyväksymisestä liiketaloustieteellisiksi opinnoiksi ei anneta lausuntoja  etukäteen.

 • Sinulla on riittävä suomen kielen taito. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan.Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 6). Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta. Poikkeuksena tähän ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.
 • Aiemmin LUT:n TIMO/DIGI-ohjelmasta valmistuneet eivät voi hakea tähän maisteriohjelmaan.
 • Et ole valmistunut tai valmistu kauppatieteiden maisteriksi ennen nyt haettavien opintojen alkamista.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Esivalinnassa valitaan hakupapereiden (opintomenestys ja työkokemus) perusteella  osa hakijoista valintakokeeseen. Lopullinen valinta tehdään esivalinnasta ja valintakokeesta saadun yhteispistemäärän perusteella.

Eri osa-alueet pisteytetään seuraavasti:

Opintomenestys (max 10 pistettä)

 • Laske tutkintosi aritmeettinen keskiarvo kahden desimaalin tarkkuudella. Ota keskiarvoon mukaan kaikki todistuksessa olevat numeroilla arvostellut opintosuoritukset.  Myös päättötyön arvosana lasketaan mukaan.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevat laskevat keskiarvon kaikista hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista numeroin arvostelluista opintosuorituksista.
 • Keskiarvo vaikuttaa hakupisteisiin kaavalla ka*2 pistettä = hakupisteet (esim. 3,75 *2 p = 7,5 p). Tradenomi (AMK/YAMK) tutkinnon suorittaneilla kaavalla ka*1,75. Jos tutkintosi ei ole 5-portaisella asteikolla arvioitu, suhteutetaan keskiarvo tutkinnon arvosteluasteikkoon.

Työkokemus (max 5 pistettä)

 • Valinnassa huomioidaan hakuajan päättymiseen mennessä kertynyt työkokemus, joka on hankittu hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon valmistumisen jälkeen. Työkokemus pisteytetään siten, että jokaisesta täydestä 2 vuodesta työkokemusta saa 1 pisteen, 10 vuoden työkokemukseen saakka.
 • Laske työkokemuksesi kesto ja ilmoita ansioluettelossa jokaisen erillisen työtehtävän alku- ja loppupäivämäärät ja kesto sekä se, onko kyseessä kokoaika- vai osa-aikatyö. Osa-aikatyö huomioidaan työkokemuksen kestoa laskettaessa työn osa-aikaisuutta vastaavalla kertoimella (esim. 80 % osa-aikatyö: kerroin 0,8).

Valintakoe (max 30 pistettä)

 • Valintakokeeseen kutsutaan esivalinnassa parhaiten menestyneet hakijat esivalinnassa saadun yhteispistemäärän osoittamassa järjestyksessä.
 • Valintakoemateriaalit ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse lähetettävän koekutsun yhteydessä helmikuussa.
 • Valintakoekysymykset/tehtävät tulevat suomeksi ja suomeksi pyydetään vastaamaan/kirjoittamaan.

Samalla hakukierroksella voit hakea yhteen LUT:n kauppatieteiden suomenkieliseen ja yhteen kauppatieteiden englanninkieliseen maisteriohjelmaan. Yhdellä hakemuksella voi hakea vain yhteen ohjelmaan. Jokaiseen haettuun ohjelmaan tulee toimittaa erillinen hakulomake liitteineen.

Aloituspaikkoja tässä maisteriohjelmassa on 45. Hakukohteen ei tarvitse ottaa ilmoittamaansa valintakiintiötä täyteen. Valinnassa ei käytetä varasijoja.
 

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana.

Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Tietojohtaminen ja johtajuus, Lahti, kauppatieteiden maisteri (2 v)" alta. Hakulomake avautuu 1.12.2017 klo 8.00.

Hakulomake liitteineen lähetetään sähköisesti. Varauduthan täyttämään hakulomakkeen yhdellä kertaa ja lisäämään myös liitteet pdf-muotoisina. Huolehdi, että jokaisessa liitteessä on nimesi. Lomaketta ei voi välitallentaa. Saat sähköpostiisi vahvistuksen onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta.

Vaadittavat liitteet:

 • Kahden henkilön oikeaksi todistama kopio tutkintotodistuksesta ja liitesivuista, joista näkyy suoritetut opintojaksot arvosanoineen. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksillä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee laittaa oppilaitoksen varmentama todistus hakuajan loppuun mennessä suoritetuista opinnoista.
 • Selvitys työkokemuksesta - luettelo, johon olet merkinnyt jokaisen erillisen työtehtävän alku- ja loppupäivämäärät, keston sekä sen, onko kyseessä kokoaika- vai osa-aikatyö. Osa-aikatyö huomioidaan työn osa-aikaisuutta vastaavalla kertoimella.
 • Työtodistuksista kopiot, jotka ovat kahden henkilön oikeaksi todistamia.
 • Erillinen liite vaadituista liiketaloustieteellisistä opinnoista (huom. vain ulkomaisella alemmalla kauppatieteellisen alan korkeakoulututkinnolla, suomalaisella yliopisto- tai ylemmällä amk-tutkinnolla hakevat). Tee opintojaksoista listaus, johon merkitset opintojakson nimen, laajuuden, kokonaismäärän ja oppilaitoksen, jossa opinnot on suoritettu.
 • Todistus suomen kielen taidosta. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 6). Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos hakukelpoisuuden antava tutkinto on suoritettu suomen kielellä.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on  1.12.2017 - 24.1.2018 klo 15.00. Liitteitä voi täydentää hakuajan aikana tai viimeistään seitsemän päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Osa hakijoista kutsutaan valintakokeeseen. AJANKOHTAISTA: Valintakoekutsut on lähetetty 22.2. Valintakoe on Lahdessa perjantaina 9.3.2018 klo 16-19. Myös niille, jotka eivät ole tulleet kokeeseen kutsutuksi on lähetetty sähköpostitse asiasta tieto. Pistetietoja annetaan tulosten julkistamisen yhteydessä 12.4.2018.

Valinnan tulos julkistetaan 12.4.2018 hakupalveluiden ilmoitustaululla ja yliopiston verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat siihen antaneet suostumuksensa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksesta.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 10.7.2018 klo 15.00.

Oikaisupyyntö

Opiskelijavalinnan tuloksiin liittyvät tiedustelut: katso yhteystiedot sähköpostitse saamastasi tulosilmoituksesta.

Opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle osoitettavalla kirjallisella oikaisupyynnöllä. 12.4.2018 julkaistavan opiskelijavalinnan tuloksen osalta oikaisupyyntöaika päättyy 27.4.2018 klo 12.00. Lisätiedot oikaisupyyntöohjeesta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312