Hakeminen LUT:hen

Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon voit hakea joko kauppatieteiden maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin opintoihin. Tarjoamme vuosittain noin 980 aloituspaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa suomen- ja englanninkielisissä koulutusohjelmissamme.

Yhteisvalinnan hakuaika

Yhteisvalinnan hakuaika diplomi-insinööriksi tai kauppatieteiden maisteriksi on syksyllä 2018 alkavaan koulutukseen on 14.-28.3.2018. Kandidaattiohjelmiin voit hakea valtakunnallisen tekniikan tai kauppatieteiden yhteisvalinnan kautta, osoitteessa Opintopolku.fi.

LUT:lla on yliopistojen yhteishaussa yhteensä kahdeksan eri tekniikan koulutusohjelmaa, sekä kauppatieteiden koulutusohjelma.

Maisteriohjelmien hakuaika

Aiemman tutkinnon (esim. tradenomi tai amk-insinööri) suorittaneille suunnattujen maisteriohjelmien hakuaika syksyllä 2018 alkaviin koulutuksiin on päättynyt 24.1.2018.

Syksyllä 2019 alkavien maisteriohjelmien hakuaika alkaa joulukuussa 2018.

Hakeminen muihin opintoihin

Ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävän tutkinto-opiskelun lisäksi tarjoamme osaamisesi kartuttamiseen mahdollisuuksia täydennyskoulutuksena, avoimen yliopiston opintoina ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille jatko-opintoja tohtorin tutkintoon tähdäten.

Yksittäisiä LUT:n kursseja voivat suorittaa kaikki avoimessa yliopistossa, vaikka muutoin ei yliopistossa opiskelisikaan.

Tutustu mitä väylää pitkin sinä voisit kasvattaa osaamistasi LUT:ssa!

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312
puh. 046 9209 173