Energiatekniikan diplomi-insinöörin uramahdollisuudet

Energiatekniikan diplomi-insinöörejä tarvitaan huolehtimaan vähäpäästöisestä energiatuotannosta sekä uusiutuvista energialähteistä.

Suomessa on runsaasti omaa valmistavaa teollisuutta, kunnallista energiantuotantoa sekä esimerkiksi metsäteollisuutta, joka tuottaa sivutuotteenaan energiaa. Energiantarpeen kasvaessa nämä alat työllistävät energiainsinöörejä yhä enemmän.

LUT:sta valmistuneet energiatekniikan diplomi-insinöörit työllistyvät pääsääntöisesti energiateollisuuden ja tuotannon kehitys-, käyttö- ja johtotehtäviin sekä tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin.

Energiainsinöörinä tehtäväkenttääsi ovat ovat mm. energiatalous, ympäristövaikutukset, säästöt ja päästöt, rakennusten energiankäyttö, uusiutuvat energialähteet, ydinenergian rakentaminen ja turvallisuus sekä voimalaitosprosessit.

"Kannattaa käyttää koko yliopiston kurssivalikoimaa hyväksi"

Juuso Ukkonen (Data Wizard, Fortum Oyj) on mukana kehittämässä ratkaisuja hevosenlannan hyödyntämiseksi energiantuotannossa. Työssään hän pääsee hyödyntämään sekä energiatekniikan että tietotekniikan osaamista.

Tutustu Juuson tarinaan

Energiatekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

 • vientijohtaja energiateollisuuden laitevalmistajalla
 • ydinvoimalan reaktori-insinööri
 • ydinturvallisuuspäällikkö ydinvoimalassa
 • biomassakattiloiden myyntipäällikkö
 • tuulivoimalan tekninen suunnittelija
 • kehityspäällikkö teollisuuden päästöjen hallinnan tehtävissä
 • myynti-insinööri energiateknisiä laitteita myyvässä yrityksessä
 • kaukolämpöpäällikkö kunnallisessa lämpölaitoksessa
 • energia-asiantuntija konsulttiyhtiössä
 • energiantuotannosta vastaava insinööri metsäteollisuudessa
   

Mihin yrityksiin LUT:sta työllistyy?

Suomalaiset ovat maailman huippuja energiateknisten laitteiden kehittäjinä energiatehokkuuden ja ympäristönsuojelun alalla. Jatkuvasti kasvava energia-ala tarvitsee monipuolisia osaajia hyvin palkattuihin tehtäviin. Energia-alan kokonaisvaltainen tuntemus on tavaramerkki, josta LUT:sta valmistunut energiainsinööri tunnetaan.

LUT:sta valmistuneet ovat työllistyneet mm. seuraaviin yrityksiin:

 • ABB
 • Siemens
 • metsäteollisuuden energiantuotanto, kuten Kaukaan Voima
 • Valmet
 • Foster Wheeler
 • Andritz