Energiatekniikka

Energiatekniikka

Energia-ala elää voimakkaan kasvun aikaa. Ilmastonmuutos, ympäristökysymykset ja kasvava energiantarve ovat haasteita, joita ratkomaan tarvitaan jatkuvasti uusia energiatekniikan diplomi-insinöörejä.

Energia-ala sopii sinulle, jos olet kiinnostunut tekniikasta ja haluat hyödyntää matematiikkaa sekä luonnontieteitä työvälineenä. Myös kiinnostus ympäristöasioita kohtaan on energia-insinöörille hyödyllinen ominaisuus.

Opiskelemalla energiatekniikkaa rakennat uraa tulevaisuuden kärkipaikalla.

"Työelämässä täytyy osata soveltaa omaa osaamistaan"

Energiatekniikan opiskelija Olli Hämäläinen korostaa laajan perusosaamisen merkitystä, jotta pystyy soveltamaan eri osaamisalueita monipuolisesti työelämässä.

Tutustu Ollin tarinaan

Mitä energiatekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Opinnoissasi perehdyt energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön. Tutustut erilaisiin voimalaitoksiin ja opit ymmärtämään energiantuotannon periaatteet vaihe vaiheelta.

Opintosi ovat monipuolinen yhdistelmä tekniikka ja luonnontieteitä – matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Saat kattavat perustiedot energiantuotannon tavoista, kuten aurinko-, tuuli-, höyry- ja ydinvoimatekniikasta sekä niiden toiminnasta ja turvallisuudesta.

Opit hallitsemaan energiantuotantoon liittyvät tekniikat, kuten kattilat, polttimet, turbiinit, reaktorit ja pumput. Saat myös valmiudet arvioida, kuinka energiantuotanto vaikuttaa ympäristöön, talouteen ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Energiatekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Hakuaika
14.-28.3.2018 klo 15.00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Energiatekniikan opiskelu - Hilla Kinnunen
Lisää videoita LUT YouTubessa »