Englanninkieliset kandidaattiohjelmat

LUTilla voit suorittaa englanninkielisen kandidaattitutkinnon kuudessa kansainvälisessä tekniikan ohjelmassa.

Englanninkielisiin kandidaattiohjelmiin voivat hakea sekä suomalaiset että kansainväliset opiskelijat. Opinnot englanninkielisissä ohjelmissa helpottavat pääsyä kansainvälisille työmarkkinoille, ja ohjelmista valmistuvat opiskelijat saavat alan osaamisen lisäksi vahvan kielitaidon ja valmiudet työskennellä kansainvälisissä tehtävissä Suomessa tai ulkomailla.

➔ Englanninkielisten tekniikan kandidaattiohjelmien hakuaika on 5.–19.1.2022 klo 15.00. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2022.

Englanninkieliset ohjelmat ovat laajuudeltaan 180 op ja johtavat tekniikan kandidaatin tutkintoa vastaavaan Bachelor of Science in Technology -tutkintoon. Kandidaattiohjelmista on mahdollisuus jatkaa suoraan alan maisteriopintoihin (2 v, 120 op) LUTissa ja suorittaa myös diplomi-insinöörin tutkinto.

Englanninkielisen kandidaattitutkinnon voit suorittaa yliopistomme molemmilla kampuksilla, Lappeenrannassa ja Lahdessa. Ohjelmiin haetaan kevään ensimmäisessä yhteishaussa. Mukana on kuusi ohjelmaa:

Lappeenranta:
Technology and Engineering Science

Electrical Engineering (kaksoistutkinto-ohjelma HEBUTin kanssa)
Mechanical Engineering (kaksoistutkinto-ohjelma HEBUTin kanssa)

Lahti:
Industrial Engineering and Management
Energy Technology (kaksoistutkinto-ohjelma HEBUTin kanssa)
Software and Systems Engineering (kaksoistutkinto-ohjelma HEBUTin kanssa)

Kaksoistutkinto-ohjelmat

Kuudesta kansainvälisestä kandidaattiohjelmasta neljä – Energy Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering ja Software and Systems Engineering – toteutetaan yhteistyössä kiinalaisen Hebein teknillisen yliopiston (HEBUT) kanssa. Koulutukset ovat kaksoistutkinto-ohjelmia, eli valmistuneet saavat todistukset molemmista yliopistoista. Kaikki tutkinnot suoritetaan Suomessa LUTn kampuksilla joko Lappeenrannassa tai Lahdessa.

Kaksoistutkinto-ohjelmiin sisältyy muun muassa kiinalaiseen liiketoimintaan, kulttuuriin ja tekniikkaan liittyviä valinnaisia sivuaineopintoja. Lisäksi ohjelmiin sisältyy kiinan kielen opintoja.

Hae englanninkielisiin ohjelmiin osoitteessa opintopolku.fi.