Kemiantekniikka

Kemiantekniikka

Kemiantekniikan osaajat suunnittelevat uusia ja puhtaampia tuotantotapoja, joilla parannetaan energian, veden ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristön tilaa. Kemiantekniikkaa tarvitaan myös lähes aina kun tehdään uusia tuotteita – raskaan teollisuuden raaka-aineista aina kosmetiikkatuotteiden valmistamiseen.

Kemiantekniikan koulutus antaa sinulle valmiudet kehittää nykyisiä ja luoda uusia tuotteita sekä tuotantotapoja. Osaamisellasi uudistat teollisuutta ja kehität teknologiaa, joka vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta.

Kemiantekniikka sopii sinulle, jos olet teknisesti suuntautunut, kiinnostunut ongelmien ratkaisusta ja haluat viedä kehitystä eteenpäin. Yrittäjämäinen ote tekemiseen on niin ikään hyödyllinen taito. Yrittäjämäisyys on ajattelu- ja toimintatapa, minkä avulla kehität itseäsi tavoitteellisesti ja opit tuntemaan vastuusi.

Miksi opiskella kemiantekniikkaa?

"Kemiantekniikan avulla parannetaan miljoonien ihmisten elämänlaatua"

Haastattelimme kemiantekniikka professori Tuomo Sainiota ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi kemiantekniikka on kannattava alavalinta.

Lue 5 syytä opiskella kemiantekniikkaa

Mitä kemiantekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Kemiantekniikan ohjelmassa opit soveltamaan luonnontieteitä eli matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa tekniikan kehittämiseen. Opit ymmärtämään kemiaa teollisen tuotannon näkökulmasta ja yhdistelemään erilaisia tekniikoita kokonaisiksi prosesseiksi eli useita eri tuotantovaiheita sisältäviksi kokonaisuuksiksi. Näillä prosesseilla valmistetaan lukuisia meille tuttuja tuotteita, esim. lääkkeitä ja polttoaineita sekä teollisuudelle tarpeellisia kemikaaleja.

Opintosi LUT:ssä keskittyvät erotustekniikkaan, puhdistusmenetelmiin ja prosessikehitykseen. Erotustekniikalla tarkoitetaan menetelmiä, joilla eri raaka-aineet saadaan erotettua toisistaan – esimerkiksi laktoosi maidosta tai suola merivedestä.

Perehdyt erilaisiin kemiantekniikan tuotantomenetelmiin ja niiden kemiallisiin ilmiöihin, opit hyödyntämään eri erotusmenetelmiä ja -materiaaleja sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan luonnonvarojen kestävää käyttöä. Perehdyt myös teollisuudessa käytettävien prosessien turvallisuuteen sekä talouden hallintaan.

Valmistuttuasi olet mukana kehittämässä tekniikka ja tuotteita, joita jatkuvasti uudistuva teollisuus ja yhteiskunta edellyttävät. Osaamistasi tarvitaan mm. vedenpuhdistuksessa, teollisuuden jätteiden käsittelyssä, arvokkaiden raaka-aineiden kierrätyksessä sekä biojalostamoissa eli laitoksissa, joissa tuotetaan uusiutuvista luonnonvaroista polttoaineita, energiaa tai kemikaaleja.

Kemiantekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
20.3.−3.4.2019
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.