Konetekniikka

Konetekniikka on yhdistelmä luovaa tuotekehitystä, tietokoneavusteista suunnittelua ja virtuaalimallinnusta, tehokasta tuotantoa, automaatiota ja robotiikkaa.

Konetekniikan diplomi-insinöörinä sinulla on valmiudet suunnitella, testata virtuaalisesti ja valmistaa teollisuuden eri aloilla tarvittavia koneita, laitteita ja rakenteita sekä toteuttaa nykyaikaisia robotiikkaan perustuvia automaatioratkaisuja. Koulutus antaa myös valmiudet johtaa suunnittelua ja tuotantoa.

Konetekniikka on osa ihmisten jokapäiväistä elämää ilman, että edes huomaamme sitä. Lähes jokaisen tuotteen tai palvelun tuottamiseen on tuotannon jossain vaiheessa tarvittu konetekniikkaa.

Konetekniikan diplomi-insinöörit kehittävät nykyisiä ja luovat uusia ratkaisuja esimerkiksi terveydenhuoltoon, energiantuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvointiin sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Konetekniikka konkretisoituu teollisuuden laitteissa, tuotteissa ja tuotantovälineissä ja näkyy pienimmistä auton koneenosista ja rakenteista aina valtamerilaivoihin ja siltoihin saakka.

"Opin hyppäämään rohkeasti uusiin asioihin"

Hanna Kantanen (kehityspäällikkö, Meconet Oy) valitsi konetekniikan, sillä se vaikutti mielenkiintoiselta ja tarjosi monipuoliset mahdollisuudet työelämään. Opintojen parasta antia oli nähdä erilaisia asioita hitsauksesta mäkiauton rakentamiseen.

Tutustu Hannan tarinaan

Konetekniikka sopii sinulle, jos olet kekseliäs, luova ja pyrit ratkaisemaan havaitsemiasi ongelmia ja haluat varmistaa hyvät työllistymismahdollisuutesi sekä kotimaassa että halutessasi myös ulkomailla. Matemaattiset taidot ja kiinnostus luonnontieteitä kohtaan ovat niin ikään konetekniikan diplomi-insinöörille hyödyllisiä ominaisuuksia.

Mitä konetekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Kokonaisvaltaisuus ja digitaalisuus ovat avaintekijöitä modernissa konetekniikassa. Kokonaisuuteen kuuluu suunnittelun ja valmistuksen lisäksi automaatiota, robotiikkaa, materiaaliosaamista, tuotantotekniikkaa ja teknistä laskentaa, jossa sovellat matematiikan ja fysiikan osaamistasi konetekniikan aihepiiriin – tämä kaikki digitaalisessa muodossa.

Opintosi kattavat tuotannon kaikki vaiheet: tuotteen ideoinnin ja suunnittelun, virtuaalisen mallinnuksen, materiaalivalinnat, valmistuksen, kokoonpanon, huollettavuuden sekä uudelleenkäytön. Opit ymmärtämään tuotteen koko elinkaaren ja hyödyntämään digitalisaatiota osana sitä. Perehdyt kierrätyspohjaisiin materiaaleihin sekä kestävän kehityksen mukaisiin tuotantotapoihin.

Opintojesi pääteemoja ovat tuotantotekniikka, hitsatut metallirakenteet sekä mekatroniikka, jossa yhdistyvät mekaniikka ja elektroniikka. Mekaniikka on liikeilmiöitä tutkiva fysiikan osa-alue. Mekatronisessa laitteessa näitä liikkeeseen perustuvia toimintoja ohjataan elektroniikan ja tietotekniikan avulla. Esimerkiksi kauppojen pullonpalautauskoneet toimivat tällä tapaa.

Koulutus antaa sinulle valmiudet hyödyntää tietotekniikkaa ja virtuaalisia työkaluja, kuten esimerkiksi modernin metsätraktorin käyttölaitteiden tai hitsausrobotin suunnittelussa sekä valmistuksessa, ja osaat huomioida kuluttajien tarpeet tekniikan kehittämisessä. Hallitset myös tuotekehitykseen ja markkinointiin, suunnittelun ja tuotannon johtamiseen sekä oman yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät tehtävät.

"Konetekniikka vei voiton lääkiksestä"

Konetekniikkaa opiskeleva Juuso Raitilalla oli lukioon mennessä selvät suunnitelmat lääkikseen hakemisesta ja hän valitsi kursseja sitä ajatellen. "Huomasin kuitenkin pian, että kova pänttääminen ja asioiden ulkoa opettelu ei ole minulle mieluinen tapa oppia asioita".

Tutustu Juuson tarinaan

Konetekniikka

Tutkinto
Tekniikan diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Hakuaika
14.-28.3.2018 klo 15.00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Konetekniikan opiskelu - Eetu Rantanen
Lisää videoita LUT YouTubessa »