Mistä nyt tuulee?

Suomi on sitoutunut rakentamaan uutta tuulivoimatuotantoa vuoteen 2020 mennessä yhteensä 2500 MW. 

Hyvällä tuulella kohti ekologista huomista

LUT:n virtauslaskennan ryhmässä kehitetään matemaattisia malleja sekä matemaattisen mallinnuksen työkaluja virtausilmiöiden simulointia varten. Näitä malleja hyödynnetään esimerkiksi tuulivoimateollisuudessa: mallien avulla voidaan simuloida tuuliolosuhteita ja siten tuulipuistojen energiantuotantoa sekä optimoida uusien tuulipuistojen sijaintia.

LUT:ssä tutkitaan esimerkiksi ilmavirtauksien käyttäytymistä erilaisten maastonmuotojen läheisyydessä simuloimalla virtausilmiöitä tietokoneella. Lopputuloksena syntyy ikään kuin säänennustusta, mutta hyvin paikallisesti ja tarkemmin kuin TV-uutisten yhteydessä esitettävissä säänennusteissa.

Olosuhteiden armoilla

Tuuleen vaikuttavat maaston muotojen lisäksi myös vesistöt, puusto sekä vuodenaika – Suomessa on tästä syystä tuulioloiltaan hyvin vaihtelevia alueita.

Tuulipuiston mittakaavassa mallinnuksen avulla selvitetään muun muassa mihin ja kuinka korkealle tuuliturbiinit kannattaa sijoittaa. Tämän sivun kuvituksessa on visualisoitu virtaviivoilla tuulen käyttäytymistä erään mäen ympärillä. Tuuli tulee vasemmalta, törmää mäen rinteeseen ja mäen päälle sekä sen taakse muodostuu voimakkaasti pyörteiset virtaukset.

Potentiaalisen tuulipuiston sijaintipaikassa käydään paikan päällä mittaamassa tuuliolosuhteita. Mittausjakso on tyypillisesti vuoden mittainen. Tutkimustulosten avulla voidaan paitsi määrittää tuulivoimalalle sopiva paikka, myös vaikuttaa sen rakennuskustannuksiin.