Sähkötekniikka

Sähkötekniikka

Maailman sähköistyminen on avainroolissa matkalla kohti hiilineutraaliutta. Uusiutuva energia, globaali energiantuotannon murros ja tarve tehostaa energiankulutusta tarjoavat sähkötekniikan osaajille työtä nyt ja tulevaisuudessa.  

Sähkötekniikka on ala, joka kehittyy huimaa vauhtia. Sen avulla voidaan tehdä puhtaasti lämpöä, polttoaineita ja jopa ruokaa. Samalla uudistuvat myös sähköön liittyvä kaupankäynti, sähköverkot ja sähkönjakelu. Sähköön liittyvä liiketoiminta moninkertaistuu seuraavien vuosikymmenien aikana. Yksityiset aurinko- ja tuulivoimalat yleistyvät, ja jo nyt kuka tahansa voi tuottaa sähköä ja myydä taikka varastoida sitä.

Sähkötekniikka on sinun valintasi, jos olet tekniikasta kiinnostunut, osaat hahmottaa syy-seuraussuhteita ja haluat olla mukana rakentamassa sähköistä tulevaisuutta. Myös kiinnostus matematiikkaa ja luonnontieteitä kohtaan on tärkeä ominaisuus: sähkötekniikassa sovellat matematiikkaa työkaluna sekä fysiikkaa ilmiöinä.

Miksi opiskella sähkötekniikkaa?

"Juuri nyt sähkötekniikan ala mullistaa maailmaa enemmän kuin koskaan"

Haastattelimme sähkötekniikan professori Jarmo Partasta ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi sähkötekniikka on kannattava alavalinta.

Lue 5 syytä opiskella sähkötekniikkaa

Mitä sähkötekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Sähkötekniikan ohjelmassa opit ymmärtämään, kuinka sähköenergia syntyy, miten sitä käytetään ja siirretään, kuinka sähköjärjestelmiä ohjataan ja miten sähkömarkkinat toimivat. Opit myös kehittämään uusia sähköteknisiä laitteita ja järjestelmiä.

Syvennyt muun muassa älykkääseen sähköverkkoon, tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan, sähkökoneisiin, automaatioon sekä tehoelektroniikkaan eli elektroniikkaan, jolla säädetään suurtehoisia virtapiirejä.

Hallitset sähköön liittyvät ilmiöt sekä sähkötekniikan ja elektroniikan toimintaperiaatteet. Meillä voit syventyä myös aurinkotalouteen – ainoana yliopistona Suomessa. Aurinkotaloudella tarkoitetaan taloudellisesti tehokkainta tapaa hyödyntää auringosta saatavaa tai auringon avulla tuotettua energiaa.

Sähkötekniikan osaajana pääset osaksi suurta teknologista murrosta. Sovellat osaamistasi sähköistyvän yhteiskunnan uudistamiseen.

Sähkötekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Hakuaika
20.3.−3.4.2019
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Sähkötekniikan opiskelu - Niko Räsänen
Lisää videoita LUT YouTubessa »
Sähkötekniikka - LUT
Lisää videoita LUT YouTubessa »