Tuotantotalous

Tuotantotalous

Tuotantotalous rakentaa siltoja tekniikan ja kaupankäynnin välille. Se auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä.

Tuotantojärjestelmät ja liiketoimintaprosessit ovat yhteiskunnan runko. Tuotantotalous yhdistää matemaattista ja teknistä ongelmanratkaisua taloudelliseen johtamiseen. Perehdyt siihen, miten organisaatioita voi uudistaa ja kehittää uusin tavoin ja kestävämpään suuntaan.

Tuotantotalouden diplomi-insinöörinä osaat hyödyntää yrityksen henkilöstö- ja rahavaroja viisaasti, kehittää yritysten toimintaa sekä suunnitella uudenlaisia tuotteita ja palveluita. Voit soveltaa osaamistasi useilla eri aloilla, ja auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä.

Tuotantotalouden diplomi-insinöörikoulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut yhdistämään talouden ja teknillisen lähestymistavan. Olet hyvä kohtaamaan haasteet useasta eri näkökulmasta, ja halukas toimimaan ryhmässä tavoitteellisesti.

Miksi opiskella tuotantotaloutta?

"Tuotantojärjestelmät ovat yhteiskunnan runko"

Haastattelimme tuotantotalouden professori Timo Pirttilää ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi tuotantotalous on kannattava alavalinta.

Lue 5 syytä opiskella tuotantotaloutta

Mitä tuotantotalouden koulutusohjelmassa oppii?

Tuotantotalouden opinnoissa saat laajan kuvan yritysmaailmasta ja opit ymmärtämään miten yritykset toimivat keskenään. Opit suunnittelemaan uudenlaista liiketoimintaa, uusia tuotteita ja palveluja. Liiketoiminnan analysoinnin taidoillasi autat yrityksiä hyödyntämään henkilöstö-, teknologia- ja rahavarojaan viisaasti. Opit myös toimimaan kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa ja verkostoituneessa ympäristössä. 

LUT:n tuotantotalouden tutkimus painottaa innovaatiotoiminnan, toimitusketjujen, tuotannon ja kustannusten johtamisen laajaa osaamista yhdistettynä digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin. Se rikkoo perinteisiä rajoja yritysten ja julkisen sektorin välillä ja parantaa näiden kilpailukykyä. Tutkimukseen liittyy keskeisesti myös vihreä energia ja teknologia, jotka ovat LUT:lle tärkeitä. 

Elinkeinoelämä tulee sinulle läheisesti tutuksi vierailevien luennoitsijoiden, yritysvierailujen ja yritykselle tekemäsi diplomityön kautta.

Tuotantotalouden koulutusohjelmassa voit valita sivuopintokokonaisuuden minkä tahansa LUT:n tekniikan koulutusohjelman tarjonnasta. Sivuopintojen avulla voit erikoistua haluamasi tekniikan alan pariin. Sivuaineesi voi siis olla esimerkiksi energiatekniikkaa, ympäristötekniikkaa, konetekniikkaa, sähkötekniikkaa, kemiantekniikkaa tai tietotekniikkaa.

Tuotantotalous

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
20.3.−3.4.2019
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.