Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikka

Yhteiskuntaa on kehitettävä kestävälle pohjalle. Ympäristötekniikka auttaa hahmottamaan ympäristön muutosta ja kehityksen luomia tarpeita.

Ympäristötekniikka etsii ratkaisuja ihmiskunnan suuriin kysymyksiin: miten muuttaa nykyisiä tuotanto- ja kulutustapoja kestävän kehityksen mukaiseksi tilanteessa, jossa ilmasto lämpenee uhkaavasti, ilman ja vesistöjen laatu uhkaa elämänlaatua ja jätteille ei ole löydettävissä enää haitattomia sijoituspaikkoja?

Opit arvioimaan ja vaikuttamaan siihen, miten ihmisten toiminta ja kulutustottumukset sekä tuotteiden valmistus vaikuttavat ympäristöömme. Ratkaisuja haastaviin ongelmiin ei haeta kehittämällä pelkästään teknologiaa, vaan myös esimerkiksi uudenlaisia liiketoimintamalleja.

Ympäristötekniikka on sinun valintasi, jos olet kiinnostunut ilmastonmuutoksen hillinnästä ja hallinnasta tai kestävän kehityksen edistämisestä tekniikan kehityksen mahdollistamien ratkaisujen avulla. Myös kiinnostus luonnontieteitä ja teollisuusprosesseja kohtaan ovat ympäristöteekkarille tärkeitä ominaisuuksia.

Miksi opiskella ympäristötekniikkaa?

"Pian kaiken tekniikan ja talouden on oltava ympäristöystävällistä"

Haastattelimme ympäristötekniikan professori Lassi Linnasta ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi ymparistotekniikka on kannattava alavalinta.

Lue 5 syytä opiskella ympäristötekniikkaa

Mitä ympäristötekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Ympäristötekniikan koulutuksessa opit tarkastelemaan hiilijalanjälkeen ja luonnon kuormittamiseen vaikuttavia tekijöitä läpi koko tuotteen elinkaaren.

Opit taitoja, miten tuotteista tehdään entistä resurssitehokkaampia, mutta myös taitoja etsiä tehokkaimpia ja vähemmän kuormittavia kokonaisjärjestelmiä koko elinkaari huomioiden. Ilmastonmuutos- ja kiertotalousasiat ovat keskeistä koulutusohjelmamme sisältöä.

Ympäristötekniikka perustuu monitieteelliseen kestävyystutkimukseen, joka yhdistää luonnontieteitä, yhteiskuntatieteitä, lainsäädäntöä, tekniikkaa ja taloutta. Kestäviin ratkaisuihin pääsee eri reittejä, joita opit vertailemaan keskenään. Perehdyt myös kestävyysmuutokseen liittyviin lakeihin ja liiketoimintaan.

Opiskeluaikana ajankohtaiset ja lähitulevaisuudessa esille nousevat ympäristöhaasteet tulevat sinulle tutuksi ja opit etsimään ratkaisuja niiden voittamiseksi. Perehdyt esimerkiksi ilmastonmuutoksen ajureihin eri toimialojen näkökulmista. Lisäksi opit viestimään ympäristöasioista eri kohderyhmille ja seuraamaan kehittyvää lainsäädäntöä.

Ympäristötekniikka

Tutkinnot
Tekniikan diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Hakuaika
20.3.−3.4.2019
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Miten ilmastokriisi ratkaistaan?
Lisää videoita LUT YouTubessa »