Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikka etsii ratkaisuja ihmiskunnan suuriin kysymyksiin: miten muuttaa nykyisiä tuotanto- ja kulutustapoja kestävän kehityksen mukaiseksi tilanteessa, jossa ilmasto lämpenee uhkaavasti, ilman ja vesistöjen laatu uhkaa elämänlaatua ja jätteille ei ole löydettävissä enää haitattomia sijoituspaikkoja?

Luonnonarvojen säilyttämisen ja ihmisen toiminnan välisen tasapainon hallinta on haasteellinen tehtävä, mikä tarjoaa mittaamattomat mahdollisuudet etsiä ja tutkia uusia puhtaamman tulevaisuuden ratkaisuja.

Väestömäärän kasvaessa ja asutuksen keskittyessä yhä suurempiin kasvukeskuksiin on havaittu lisääntynyttä tarvetta osaamiselle, jonka turvin yhteiskunnan kehittyminen on kestävämmällä pohjalla.

Ympäristön tilan ja toiminnan vaikutusten huomioiminen on myös yrityksille yhä tärkeämpää, sillä ympäristölainsäädäntö kiristyy ja asiakkaiden ympäristötietoisuus lisääntyy.

Ympäristötekniikka on sinun valintasi, jos olet kiinnostunut ilmastonmuutoksen hillinnästä ja hallinnasta tai kestävän kehityksen edistämisestä tekniikan kehityksen mahdollistamien ratkaisujen avulla. Myös kiinnostus luonnontieteitä ja teollisuusprosesseja kohtaan ovat ympäristöteekkarille tärkeitä ominaisuuksia.

Miksi opiskella ympäristötekniikkaa?

"Pian kaiken tekniikan ja talouden on oltava ympäristöystävällistä"

Haastattelimme ympäristötekniikan professori Lassi Linnasta ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi ymparistotekniikka on kannattava alavalinta.

Lue 5 syytä opiskella ympäristötekniikkaa

Mitä ympäristötekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Ympäristötekniikan koulutus antaa valmiudet arvioida ja vaikuttaa siihen, miten vaihtoehtoiset valmistustavat, teknologiat ja järjestelmät vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja kuormittavat luontoa.

Opit tarkastelemaan hiilijalanjälkeen ja luonnon kuormittamiseen vaikuttavia tekijöitä läpi koko tuotteen elinkaaren. Ymmärrät, miten energian ja vedenkulutusta voidaan vähentää tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Osaat myös viestiä ympäristöasioista erilaisille kohderyhmille ja seurata kehittyvää lainsäädäntöä.

Opiskeluaikana ajankohtaiset ja lähitulevaisuudessa esille nousevat ympäristöhaasteet tulevat sinulle tutuksi ja opit etsimään ratkaisuja niiden voittamiseksi. Perehdyt esimerkiksi ilmastonmuutoksen ajureihin eri toimialojen näkökulmista.

Energiantuotannon, teollisuuden, liikenteen, rakentamisen ja ruuantuotannon ratkaisut määrittelevät sen, miten kestävällä tavalla yhteiskunta onnistuu siirtymään kasvihuonekaasuvapaaseen aikaan.

Ympäristötekniikka

Tutkinnot
Tekniikan diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Hakuaika
20.3.−3.4.2019
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Miten ilmastokriisi ratkaistaan?
Lisää videoita LUT YouTubessa »