Energy Systems -maisteriohjelma

Energy Systems -maisteriohjelmassa saat uusinta tietoa energian tuotannon ja käytön laite- ja prosessointiteknologioista sekä energiasektorin päästövaikutuksista. Opinnot painottuvat lämmönsiirtoon, virtauslaskentaan, uusiutuvaan energiaan ja energialiiketoimintaan.

Ohjelmassa voit suuntautua bio-energia järjestelmiin (Bio-Energy Systems) tai ydinvoimateknikkaan (Nuclear Engineering).

Bio-Energy Systems opinnoissa perehdyt bioenergian tuotannon, jalostuksen ja loppukäytön teknologioihin sekä biopolttoaineiden kansainväliseen kauppaan. Opiskelussa osaat soveltaa lämpöopin ja energiatekniikan perusteita.

Nuclear Engineering opinnoissa syvennyt ydinvoimalaitosten suunnitteluun, toimintaan ja perusrakenteisiin. Ohjelma kattaa myös säteily- ja ydinturvallisuuteen sekä radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvät opinnot.

Energy Systems

Tutkinto
Master of Science in Technology

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava vuosittainen hakuaika
joulukuu 2018 - tammikuu 2019

Jatkuva hakuaika (rolling admission)
syyskuu 2018 - toukokuu 2019