Chemical Engineering for Water Treatment -maisteriohjelma

Vesistöihin päästetään päivittäin jopa kaksi miljoonaa tonnia kotitalouksien, teollisuuden ja maatalouden jätevettä. Vedenkäsittely on riittämätöntä eri puolilla maailmaa, ja jätevettä koskevia lakeja tiukennetaan jatkuvasti.

Kestävyysajattelu haastaa meidät miettimään vedenkäsittelyä eri näkökulmista. Loppupään käsittelyn sijaan meidän tulisi painottaa resurssien optimaalista hyödyntämistä ja veden kierrätyksen lisäämistä. Tämän vuoksi tarvitaan uusia ja kestäviä materiaaleja ja teknologioita.

Tässä maisteriohjelmassa opit, miten vettä puhdistetaan tehokkaasti, kestävästi ja taloudellisesti.

Chemical Engineering for Water Treatment

Tutkinto
Master of Science in Technology

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
joulukuu 2017 - tammikuu 2018