Industrial IoT -maisteriohjelma

Automaatio ja tietotekniikka ovat yhä keskeisemmässä roolissa teknologiakehityksessä. Etäopintoina suoritettava sähkötekniikan maisteriohjelma vastaa tähän osaamistarpeeseen.

Opiskelijavalinta ko. koulutukseen on tehty syksyllä 2018 alkaneisiin opintoihin. Vuonna 2019 ei ole hakua.

Industrial IoT:lla (Internet of Things) tarkoitetaan uusia tietotekniikan ja automaation menetelmiä, joilla prosessien informaatiovirrat otetaan uudella tavalla hyötykäyttöön. Laadun, turvallisuuden ja käyttövarmuuden lisäksi myös energia- ja materiaalitehokkuus paranee, kun prosesseja voidaan monitoroida ja ohjata laaja-alaisen datan keruun sekä analyysin pohjalta.

Industrial IoT -maisteriohjelmasta saat työkalut älykkäiden automaatioratkaisujen ja palveluiden suunnitteluun. Näitä ratkaisuja hyödynnetään muun muassa hajautetussa energiantuotannossa, sähkön siirrossa ja jakelussa, teollisuusautomaatiossa sekä robotiikassa. 

Maisteriohjelma tarjoaa opintoja liittyen IoT-teknologiaan, sulautettuun ohjaustekniikkaan, signaalinkäsittelyyn ja säätötekniikkaan. Voit painottaa opintojasi oman mielenkiintosi mukaan. Sivuopinnoissa keskitytään sähkömoottorikäyttöihin, tehoelektroniikkaan ja sähköenergiajärjestelmiin.

Sähkötekniikan sivuopintojen sijaan voit myös valita muun soveltuvan opintokokonaisuuden ICT-muuntokoulutusohjelmaan kuuluvien yliopistojen tarjonnasta.

"Industrial IoT muuttaa automaatiotekniikan roolia teollisuudessa kenties enemmän kuin osaamme odottaa. Uudet osaajat pääsevät toteuttamaan teollisuuden digitaalista murrosta aitiopaikalta."

Olli Pyrhönen, sähkötekniikan professori

Opiskele joustavasti etänä

Automaatiopainotteiseen sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon tähtäävä Industrial IoT -ohjelma on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna. Pääosa opinnoista suoritetaan etäopetusmateriaalia ja etäyhteyksiä hyödyntäen verkkoympäristössä.

Vain eräitä laboratorioharjoituksia toteutetaan lukukausittain lähiopetuksena muutaman päivän intensiivijaksoilla Lappeenrannassa.

Industrial IoT -maisteriohjelma sopii kunnianhimoisille opiskelijoille, jotka ovat valmiita panostamaan opiskeluunsa. Tarjoamme työkalut ja osaamisen, joiden avulla voit kehittää tulevaisuuden ratkaisuja tekniikan eri sovellusalueille.

Industrial IoT -maisteriohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
-

Yhteystiedot
Antti Kosonen, tutkijaopettaja
puh. 040 833 7749
antti.kosonen@lut.fi

Industrial IoT -ohjelma on osa Väli-Suomen ICT-alan verkostomaista koulutusyhteistyöhanketta.

Verkostoon kuuluvat LUT:n lisäksi Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Vaasan yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto ja Aalto-yliopisto. Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.