Industrial IoT -ohjelman opintojen sisältö

Industrial IoT -ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Tutkinto koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista.

Ydinopinnot (40 op) sisältävät mm. mittaustekniikan, signaalien digitaalisen käsittelyn sekä sulautettujen järjestelmien sekä automaatiotekniikan opintoja. Lisäksi ydinopintoihin kuuluu projektityöskentelyä ja työharjoittelua.

Syventymisopinnot (56 - 61 op) sisältävät opiskelijan valinnan mukaan langattomia tiedonsiirtojärjestelmiä, säätötekniikkaa ja sulautettuja järjestelmiä. Syventymisopintoihin kuuluu myös diplomityö. Diplomityö (30 op.) on diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäyte, jolla osoitat perehtyneesi johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävän luonteinen, ja se vastaa laajuudeltaan noin kuuden kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Sivuopinnoiksi (20 op) opiskelija voi valita tietotekniikkaa tai sähkötekniikan soveltavia opintoja.

Vapaasti valittavat opinnot (20 op) voivat sisältää mitä tahansa LUT:n opintojaksoja tai toisissa yliopistoissa Suomessa tai ulkomailla suoritettuja opintoja.

Industrial IoT -maisteriohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
-

Yhteystiedot
Antti Kosonen, tutkijaopettaja
puh. 040 833 7749
antti.kosonen@lut.fi

Industrial IoT -ohjelma on osa Väli-Suomen ICT-alan verkostomaista koulutusyhteistyöhanketta.

Verkostoon kuuluvat LUT:n lisäksi Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Vaasan yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto ja Aalto-yliopisto. Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.