Computer Science -maisteriohjelma

Ohjelmassa syvennyt ohjelmistotuotannon prosesseihin, menetelmiin ja työkaluihin sekä järjestelmien väliseen kommunikointiin ja tietoverkkojen käyttöön ohjelmistoissa.

Ohjelman pääaihe on ohjelmistotuotanto, jossa perehdyt syvällisesti ohjelmistojen ja tietojärjestelmien tuotantoon.

Valmistuttuasi sijoitut tyypillisesti ohjelmistoalan yritysten eri asiantuntijatehtäviin, erityisesti tuotekehitykseen liittyviin mutta myös muihin ohjelmistoalan asiantuntijatehtäviin.

Pystyt osallistumaan ohjelmistojen ja tietojärjestelmien kehittämiseen, kehitysprosesseihin liittyviin tutkimus- ja kehitystehtäviin, ohjelmistotuotannon johtamiseen ja järjestelmien ylläpitoon sekä ohjelmistotalon että järjestelmän tilaajan roolissa.

Computer Science

Tutkinto
Master of Science in Technology

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Business and Management

Seuraava hakuaika
joulukuu 2017 - tammikuu 2018