Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon DI-ohjelma (Sote-DI)

Sosiaali- ja terveyspalvelut ja niihin liittyvä hyvinvointi- ja terveysteknologia muodostavat uudistuvan kasvualan, joka on tällä hetkellä merkittävässä murroksessa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Muutosta ajavat muun muassa kustannuspaineet, palvelutarpeiden muutos sekä uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet. Ala tarvitsee lisää osaajia, jotka ymmärtävät laaja-alaisesti palveluverkostojen toiminnan talous-, liiketoiminta- ja teknologianäkökulmista.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon DI-ohjelmassa rakennat osaamisesi yhdistäen talouden, tekniikan (tietotekniikka) ja johtamisen opintoja, ja sovellat niitä sote-palvelujärjestelmän haasteiden ratkaisemiseen. Koulutusohjelman opinnoissa korostuu ratkaisukeskeinen lähestymistapa, tiimityöskentely ja systemaattinen kehittämisote.

"SOTE-toimialalla on huutava pula asiantuntijoista, jotka kykenevät ymmärtämään toimialaa ja samalla kehittämään toimintamalleja ennakkoluulottomasti"

Eero Aho on työskennellyt reilun kymmenen vuoden ajan SOTE-sektorin rajapinnassa pääasiassa pelastustoimen parissa.

Tutustu Eeron tarinaan

Saat konkreettisen kosketuksen sote-palveluiden arkeen, erilaisiin tuotantojärjestelmiin ja tulevaisuuden trendeihin koulutusohjelmaan sitoutuneiden johtavien palvelu- ja teknologiayritysten ja julkisten organisaatioiden kautta.

Koulutus tarjoaa sinulle valmiudet toimia palvelutuotannon ja toimintalogiikan uudistajana yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa. Työllistyt tyypillisesti asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtäviin kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa.

Diplomi-insinöörin tutkintoon johtava kaksivuotinen koulutusohjelma on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon DI-ohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
joulukuu 2018 - tammikuu 2019