Opintojen sisältö

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon DI-ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Ohjelman opinnot muodostuvat neljästä kokonaisuudesta. Opintojen selkärankana toimivat tuotantotalouden opinnot. Toisessa opintokokonaisuudessa perehdytään sote-kentän haasteisiin alan ammattilaisten johdolla. Kolmas opintokokonaisuus keskittyy tietotekniikan sekä hyvinvointi- ja terveysteknologian liiketoiminnalliseen soveltamiseen. Neljännessä kokonaisuudessa koulutetaan ymmärtämään monimutkaisten palvelukokonaisuuksien ja -järjestelmien rakentamista kokonaisuutena sekä perehdytetään palveluliiketoiminnan mahdollisuuksiin.

Tuotantotalouden opinnoissa kehität osaamistasi organisaatioiden tuotannollisesta ja taloudellisesta toiminnasta kursseilla, jotka liittyvät mm. tuotanto- ja toimitusketjujen ja –verkostojen johtamiseen, kustannusjohtamiseen, suorituskyvyn analysointiin, päätöksentekoon, organisoitumiseen ja strategiaan sekä johtamiseen ja esimiestyöhön. Tämä yhdistelmä antaa hyvän valmiuden ymmärtää organisaation toiminnan kokonaisuutta.

"Tutkintoa suunniteltaessa on sovellettu oppeja maailman parhailta yliopistoilta, joissa koulutetaan sote-alan diplomi-insinöörejä, kuten Johns Hopkinsin yliopisto Yhdysvalloissa."

Jouni Koivuniemi, maisteriohjelman johtaja

Toisessa opintokokonaisuudessa opit ymmärtämään sote-kentän haasteita ja tulevaisuuden trendejä niin julkisen sektorin, yksityisen sektorin, asiakkaan kuin teknologiankin näkökulmasta. Tätä viestiä ovat sinulle tuomassa asiantuntijat sote-palveluiden arjesta. Opit tunnistamaan ja analysoimaan palvelujärjestelmän toiminnan kipupisteitä ja kehität uusia ratkaisuja ongelmaperusteisen oppimisen ja tiimityöskentelyn keinoin.

Tietotekniikan ja hyvinvointi- ja terveysteknologian liiketoiminnallisen soveltamisen opinnoissa kehität valmiuksia data-analytiikkaan, digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja ohjelmistotuotantoon. Opintojen keskiössä on digitalisaatio ja sen tuomat muutokset toimintaprosesseissa, ohjelmistoliiketoiminnassa sekä palveluiden tuotannossa ja kuluttamisessa.

Neljäs opintokokonaisuus keskittyy monimutkaisten palvelujärjestelmien ja palvelukokonaisuuksien hahmottamiseen ja näihin liittyvien uusien palveluliiketoiminnan mahdollisuuksien tunnistamiseen. Valmistuneena osaat mallintaa ja analysoida monitoimijaisia palvelusysteemejä ja verkostoja sekä kehittää liiketoimintamalleja.

Tutustu Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon DI-ohjelman tutkinnon opintosisältöön lukuvuoden 2017-2018 opinto-oppaasta.

Opetus ja opiskelu

Kaksivuotinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon DI-ohjelma on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville.

Pääasiallisena opetuskielenä on suomi, mutta opintomateriaali on usein englanninkielistä. Ohjelmaan voi sisältyä myös englanninkielisiä kursseja.

Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti työelämävalmiuksia kehittäviä opetusmenetelmiä. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa, tiimityöskentely ja systemaattinen kehittämisote kouluttavat sinua analysoimaan ongelmia ja ilmiöitä, ja mikä tärkeintä, tuottamaan niihin ratkaisuja.

Kehität asteittain ratkaisuosaamistasi lähtien yksittäisten kurssien harjoituksista, ja edeten laajempien harjoitustöiden ja kehittämisprojektien kautta kohti opintojen loppuvaiheessa toteutettavaa diplomityötä. Teoria- ja menetelmäosaamisen lisäksi opit soveltamaan osaamistasi monipuolisesti, ja saat täydentävää osaamista liittyen ongelmien ratkaisuun, tiimityöskentelyyn, johtamisvalmiuksiin ja viestintään.

Ohjelmaan sisältyy sekä kursseja, jotka vaativat läsnäoloa, että kursseja, joiden suorittaminen etäopiskeluna on suurelta osin mahdollista. Opetusmenetelmät ja -teknologiat kehittyvät koko ajan ja mahdollistavat paremmat etäopiskelumahdollisuudet ja sähköisten opintotyökalujen soveltamisen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon DI-ohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
joulukuu 2018 - tammikuu 2019