Konetekniikan DI-ohjelma MEC, Turku

Diplomi-insinöörin tutkintoon tähtäävä MEC-ohjelma on mahdollista suorittaa joustavasti etäopiskeluna. Näin voit opiskella myös työn ohessa tai toiselta paikkakunnalta käsin.

MEC-ohjelmassa voit valita syventymiskohteesi oman mielenkiintosi ja omien ammatillisten kehittämistavoitteiden mukaisesti. Tarjolla on opintokokonaisuuksia suunnittelusta, automaatiosta, tuotannon kehittämisestä ja materiaalien uusimmista sovelluskohteista.

Ohjelmassa opiskelet hyödyntäen etäopetustamateriaalia ja verkkoympäristöjä. Halutessasi voit myös osallistua laboratorioharjoituksiin yliopistolla, jolloin ne toteutetaan intensiivisenä lähiopetuksena peräkkäisenä arkipäivinä. Opintoihin liittyvät muut lähipäivät toteutetaan tarkoituksenmukaisella tavalla Turussa.

Opetuksen pääasiallinen opetuskieli on englanti, mutta suomenkielisissä opintojaksojen harjoitusryhmissä voidaan opettajan harkinnan mukaan käyttää myös suomen kieltä. MEC-maisteriohjelman valinnaiset opintokokonaisuudet muodostuvat seuraavista osa-alueista:

 • Digital engineering (Digitaalinen suunnittelu)
 • Robotics and mechatronics (Robotiikka ja mekatroniikka)
 • Laser processing and additive manufacturing (Lasertekniikka ja lisäävä valmistus)
 • Welding production and metallurgy (Hitsaustekniikka ja metallurgia)
 • Steel structures (Teräsrakenteet)
 • Composites and hybrid materials (Komposiistit ja hybridi-materiaalit)
 • Sustainable manufacturing processes (Kestävän kehityksen mukaiset valmistusprosessit)

Konetekniikan MEC-maisteriohjelman suoritettuaan opiskelijat:

 • ymmärtävät kattavasti konetekniikan sovellusalueita valituista opintokokonaisuuksista riippuen, ja yhdistämään opintokokonaisuuksien antamia tietoja muodostaen monitieteisen osaamisen,
 • osaavat työskennellä tehtäväkeskeisissä ja vuorovaikutuksellisissa suunnitteluryhmissä samalla johtaen ja halliten suunnitteluprojekteja,
 • osaavat hahmottaa loogisesti teollisuuden tutkimus- ja kehitysongelmia konetekniikan eri osa-alueilla, ja ratkaista ne kriittiseen ja innovatiiviseen ajatteluun pohjautuen,
 • ymmärtävät konetekniikan, internetin, automatisoidun ja robotisoidun tuotteiden valmistuksen, materiaalien valinnan ja mallinnuksen, luotettavuuteen perustuvan suunnittelun ja yrityslähtöisen projektityön tarpeet ja erityispiirteet,
 • osaavat hyödyntää digitalisoituja suunnittelu-, simulointi- ja tuotantoympäristöjä koneenrakennuksen eri osa-alueille, mukaan lukien kestävän kehityksen näkökohdat.

Konetekniikan DI-ohjelma MEC, Turku

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Turku

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
joulukuu 2021 – tammikuu 2022