Konetekniikan DI-ohjelma MEC, Turku

Diplomi-insinöörin tutkintoon tähtäävä MEC-ohjelma on mahdollista suorittaa joustavasti etäopiskeluna. Näin voit opiskella myös työn ohessa tai toiselta paikkakunnalta käsin.

MEC-ohjelmassa voit valita syventymiskohteesi oman mielenkiintosi ja omien ammatillisten kehittämistavoitteiden mukaisesti. Tarjolla on opintokokonaisuuksia mm. digitaalisesta suunnittelusta, automaatiosta, tuotannon kehittämisestä, lisäävästä valmistuksesta ja materiaalien uusimmista sovelluskohteista.

Ohjelma toteutetaan pääosin etänä tai hybridimuodossa, jolloin opiskelu työn ohessa on pyritty tekemään mahdollisimman joustavaksi. Ohjelman joidenkin opintojaksojen suoritusvaatimuksiin kuuluu kuitenkin muutamia lähipäivä, joiden aikana tehdään esimerkiksi simulointi-, mallinnus- tai laboratorioharjoituksia kampuksella, toteutetaan pienryhmäkeskusteluja tai tavataan eri opiskelijaryhmiä kaikille yhteisten seminaaripäivien merkeissä. Tarvittavat lähipäivät ja näiden lisäksi mahdolliset tenttitavat ja -päivät ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen kunkin lukukauden alkua, jotta opiskelijalla on mahdollisuus sopia mahdollisesti tarvittavista työaikajärjestelyistä työnantajansa kanssa.

Opetuksen pääasiallisin toteutuskieli on englanti.

Opetuksen pääasiallinen opetuskieli on englanti, mutta suomenkielisissä opintojaksojen harjoitusryhmissä voidaan opettajan harkinnan mukaan käyttää myös suomen kieltä. MEC-maisteriohjelman valittavissa olevat syventävät opintokokonaisuudet muodostuvat seuraavista osa-alueista:

 • Digital engineering (Digitaalinen suunnittelu)
 • Robotics and mechatronics (Robotiikka ja mekatroniikka)
 • Laser processing and additive manufacturing (Lasertekniikka ja lisäävä valmistus)
 • Welding production and metallurgy (Hitsaustekniikka ja metallurgia)
 • Steel structures (Teräsrakenteet)
 • Composites and hybrid materials (Komposiitit ja hybridi-materiaalit)
 • Sustainable manufacturing processes (Kestävän kehityksen mukaiset valmistusprosessit)

Konetekniikan MEC-maisteriohjelman suoritettuaan opiskelijat:

 • ymmärtävät kattavasti konetekniikan sovellusalueita valituista opintokokonaisuuksista riippuen, ja yhdistämään opintokokonaisuuksien antamia tietoja muodostaen monitieteisen osaamisen,
 • osaavat työskennellä tehtäväkeskeisissä ja vuorovaikutuksellisissa suunnitteluryhmissä samalla johtaen ja halliten suunnitteluprojekteja,
 • osaavat hahmottaa loogisesti teollisuuden tutkimus- ja kehitysongelmia konetekniikan eri osa-alueilla, ja ratkaista ne kriittiseen ja innovatiiviseen ajatteluun pohjautuen,
 • ymmärtävät erityyppisten konetekniikan projektien toteuttamisen vaatiman kokonaisuuden erityispiirteineen mukaan lukien yrityslähtöisen kustannustietoisuuden, IoT-sovellusten hyödyntämisen, automatisoidun ja robotisoidun tuotteiden valmistuksen, nykyaikaisten materiaalien valinnan ja niiden käyttäytymisen mallinnuksen sekä luotettavuuteen perustuvan suunnittelun reunaehdot
 • osaavat hyödyntää digitalisoituja suunnittelu-, simulointi- ja tuotantoympäristöjä koneenrakennuksen eri osa-alueille, mukaan lukien kestävän kehityksen näkökohdat.
   

Konetekniikan DI-ohjelma MEC, Turku

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Turku

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00