Opintojen sisältö

Konetekniikan DI-ohjelman MEC opintojen laajuus on 120 opintopistettä ja ne johtavat konetekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon.

Ohjelman tutkinto koostuu ydinopinnoista, konetekniikan syventymisopinnoista, sivuopinnoista, mahdollisista vapaasti valittavista opinnoista ja opintojen loppuvaiheessa tehtävästä diplomityöstä.

Ydinopinnot (21 op) sisältävät opintoja mm. tutkimusmetodiikasta, mekatroniikasta, konedynamiikasta ja teräsrakenteista. Lisäksi ydinopintoihin kuuluu DI-opinnot aloittava johdatus etäopintoihin-opintojakso.

Syventymisopinnot (49 op) koostuvat mm. mekatroniikasta, simuloinnista, hitsausmetallurgiasta, tuotantotekniikasta, kestävän kehityksen periaatteesta hitsaustuotannossa.

Konetekniikan sivuopinnot voivat sisältää joko lasertyöstön opintojaksoja tai kestävän kehityksen mukaista tuotteiden valmistustekniikkaa yhdistettynä ympäristöystävällisten materiaalien käyttöön. Halutessaan konetekniikan opiskelijat voivat lukea sivuopinnoissaan myös sähkökäyttötekniikkaa tai sähköenergianmuunnosjärjestelmiä, mikäli heillä on riittävästi taustaopintoja sähkötekniikasta. Sivuopinnoiksi opiskelija voi oman mielenkiintonsa mukaan valita myös muita soveltuvia LUTin tai osaamistavoitteisiin sopivia, muiden yliopistojen tuottamia sivuopintokonaisuuksia.

Maisterivaiheen opintojen loppuvaiheessa tehdään diplomityö (30 op), jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävän luonteinen, ja se vastaa laajuudeltaan noin kuuden kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Ohjelman tutkintorakenteeseen ja kurssikuvauksiin voit tutustua tarkemmin vuoden 2020/2021 opinto-oppaasta.

Konetekniikan DI-ohjelma MEC, Turku

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Turku

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
joulukuu 2021 – tammikuu 2022