Sähkötekniikan DI-ohjelma ELEC, Turku

Syvennä insinööri- tai kandidaattitutkintosi DI:ksi Turussa. Ohjelma toteutetaan osana FITech-verkostoyliopiston toimintaa.

Sähkötekniikan ELEC-ohjelma suoritetaan joustavasti monimuoto- ja verkko-opintoina. Lähiopetusjaksot toteutetaan intensiiviopintoina pääsääntöisesti Turussa. Muutamia laboratoriotyöskentelyjaksoja järjestetään myös Lappeenrannassa (arviolta kaksi 4 päivän laboratoriojaksoa eli 8 päivää).

Oppimateriaali on saatavilla opintojakson toteutustavasta riippuen joko lähiopetuksena tai verkossa myöhemmin katsottavana.

Sähkötekniikan DI-ohjelma ELEC on tarkoitettu sähkötekniikan tai elektroniikan AMK-insinööreille sekä yliopistotasoisen kandidaattitutkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää omaa osaamistaan ja parantaa mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla suorittamalla diplomi-insinöörin tutkinnon. Työkokemus luetaan hakijalle eduksi.

Ohjelman tarjoaman koulutuksen tavoitteena on tuottaa sähkötekniikan diplomi-insinöörejä erityisesti suomalaisen meri- ja autoteollisuuden sekä näiden alihankkijoiden tarpeisiin. Ohjelma on suomenkielinen, mutta se sisältää myös englanninkielisiä opintojaksoja ja oppimateriaalia antaen valmistuvalle opiskelijalle hyvät valmiudet työskennellä myös kansainvälisessä ja globaalissa työympäristössä.
 

Sähkötekniikan ELEC-ohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Turku

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00