"Your comfort zone isn't your success zone. Se pitää täysin paikkansa"

Tuotantotalouden diplomi-insinööri Aku Lipsanen sai LUT:sta monipuoliset valmiudet vastuullisiin työtehtäviin. Tällä hetkellä hän työskentelee turvallisuusasioiden parissa kaivosteollisuudessa. Tuotantotalous oli hänestä oikea alavalinta, vaikka hän lukion jälkeen harkitsi myös rakennustekniikan opintoja.

"Olin lukion jälkeen epävarma siitä, mitä haluaisin tehdä, mutta talous sekä matemaattiset ongelmat ovat aina kiehtoneet. Lappeenranta taas oli samalla sopivan lähellä, että riittävän kaukana kotoa. Valitsin hakukohteeni ala edellä, joten opiskelupaikkakunnalla ei minulle ollut suurta väliä."

Opinnoissaan kustannusjohtamiseen ja teollisuustalouteen keskittynyt Aku halusi ottaa sivuopinnoikseen jotain käytännönläheistä, joten hän opiskeli konetekniikkaa, valmistustekniikkaa ja puunjalostusta.

"Koulutuksen taso LUT:ssa on mielestäni hyvällä tasolla, ja sieltä saadut valmiudet työelämään ovat olleet hyvät. En ole esimerkiksi havainnut paljoa eroa työpaikkani tarjoamien koulutusmateriaalien ja LUT:n kurssisisältöjen välillä. Sain opinnoista kattavan ymmärryksen yrityksen kustannusten kasaantumisesta, mikä on auttanut minua paljon nykyisessä työssäni tekemieni ratkaisujen kanssa."

Opiskeluaikanaan Aku työskenteli kesäisin sekä jonkin verran myös opintojen ohella. Opintojen aikana työkokemusta kertyi teknisen myyjän, kuorma-autonkuljettajan, koulutuskoordinaattorin, ajojärjestelijän ja nostoinsinöörin tehtävistä. Aku myös osallistui Maamiesseuran sekä ylioppilaskunnan edustajiston toimintaan.

"Minulle parasta opiskeluajoissa olikin verkostoituminen uusien erilaisten ihmisten kanssa, ja vapaus toteuttaa opinnot omalla tyylillään, esimerkiksi siten että monipuolisen työkokemuksen saaminen oli mahdollista."

Viimeisen opiskeluvuotensa aikana Aku työllistyi kaivosteollisuuden pariin Sodankylään, FQM Kevitsa Mining Oy:lle turvallisuusasiantuntijaksi. Sittemmin hän on ottanut urallaan askeleen kansainvälisempään suuntaan: mies suuntasi läntiseen Afrikkaan, samaisen First Quantum Minerals -kaivosyhtiön kaivokselle Mauritaniaan kaivosturvallisuuden koulutus- ja esimiestehtäviin.

"Työpäivät koostuvat eri osastojen välisistä palavereista, toimintaohjeiden läpikäynnistä sekä ongelmanratkaisusta eri sidosryhmien kesken. Merkittävä osa työajastani kuluu erilaisten auditointien sekä arviointien parissa. Työhöni kuuluu myös osaston kustannusjohtaminen ja -seuranta. Lisäksi järjestän koulutuksia, seuraan turvallisuuspoikkeamia ja toimin työmaavalvojana" hän sanoo ja jatkaa:

"Pääsen myös toteuttamaan ideoita käytäntöön. Erityisesti työssäni pidän sen haastavuudesta ja vapaudesta soveltaa oppimiani asioita. Tällaisessa monikulttuurisessa työympäristössä on aina hyvä luoda päätösten perusteluksi kustannusmalleja lyhyelle ja pitkälle aikavälille, joten tuotantotalouden opeista on ollut merkittävää hyötyä budjetoinnissa ja kustannusten kontrolloinnissa. Osaamisen kautta olen saanut monipuolisesti vastuuta työtehtävissäni, ja tulevaisuudessa tavoitteenani olisikin johtaa omaa osastoani ja hankkia sitä kautta vielä uutta vastuuta ja kokemusta."

Opiskelupaikkaansa vielä miettivää Aku haluaa kannustaa rikkomaan omia rajojaan.

"Joku on joskus sanonut, että 'your comfort zone isn't your success zone', ja minusta se pitää täysin paikkansa. Tällä tarkoitan siis sitä, että joskus pitää olla rohkeutta tehdä vaikeita päätöksiä, vaikka niihin liittyy omat haasteensa. Näin kasvetaan ja kehitytään ihmisenä. Tuotantotaloutta alakseen miettivää haluan tietenkin rohkaista eteenpäin: tuotantotalouden opiskelu tarjoaa pintaraapaisua syvemmän kosketuksen tekniseen ajatteluun, mitä voi halutessaan tietty laajentaa, ja ymmärrystä taloudellisten ratkaisujen ja päätösten tekemiseen."