Aino Anttolainen valitsi LUT:n koska halusi yhdistää tekniikan ja kauppatieteet

Kouvolasta lähtöisin oleva Aino Anttolainen valitsi opiskelupaikakseen Lappeenrannan ja LUT:n, koska LUT:ssa oli mahdollista yhdistää tekniikan ja kauppatieteiden opiskeluja.

Päätöstä hakea LUT:hen puolsivat myös perheenjäsenet, jotka olivat suositelleet yliopistoa. Kaupunkikin oli hänelle jo ennestään tuttu.

Kauppatieteiden ohjelmaan paikka aukesi pänttäämisen ja pääsykokeiden kautta. Hän sai lopulta valita, kumman ottaa pääaineekseen: kauppatieteet vai tuotantotalouden, jonne hän pääsi sisään suoraan ylioppilastodistuksen arvosanoilla.

Kauppatieteet veivät lopulta voiton, ja tuotantotaloutta hän opiskeli laajana sivuaineena. Opintojensa aikana Aino tarttui yliopistoelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin rohkeasti.

"Kokemukset kansainvälisestä opiskelijavaihdosta, kiltatoiminnasta sekä markkinointiassistentin tehtävistä yliopistolla opettivat minulle paljon sekä projektijohtamisesta että kansainvälisessä ympäristössä toimimisesta. Nämä kokemukset ovat olleet erittäin tärkeitä työuraani ajatellen."

Opinpolulta suoraan uratielle

Aino opiskeli kandidaattivaiheessa kansainvälistä liiketoimintaa ja maisterivaiheessa hankintatoimen johtamista. Opintojensa loppuvaiheessa Aino pääsi analyytikkoharjoittelijaksi ABB:lle, minne hän teki myös gradunsa.

Valmistuttuaan hän siirtyi hankinta-analyytikoksi KONEelle. Nykyisin hänen työtehtäviinsä kuuluu KONEen hankintaprosessien suunnittelua, läpivientiä ja toteuttamista maailmanlaajuisesti sekä henkilöstön kouluttamista ja projektien johtamista.

Aino on tyytyväinen LUT:sta saamiinsa valmiuksiin. Kansainvälinen ura oli hänellä haaveissa jo opintojen aikana, ja KONEeella hänen haaveensa on toteutunut. "Jos jotain opinnoissani olisi pitänyt muuttaa, olisin opiskellut hieman tietotekniikkaa. Nyt olen omatoimisesti opiskellut koodaamisen perusteita ja niiden ymmärtämisestä on ollut työssäni paljon hyötyä. Myös kiinan kielen kursseista olisin varmasti hyötynyt työelämässä - sen verran olen saanut matkustella. Halusinkin sellaisen työn, jossa pääsen myös näkemään maailmaa", Aino kertoo.

Tulevaisuudessa Aino haluaisi edetä urallaan johtotehtäviin päästäkseen toteuttamaan opintojen aikana opittuja asioita entistä monipuolisemmin. "Haluan oppia uutta päivittäin ja kehittää itseäni ja uraani."

Motivaatio lähtee itsestä

Opiskelupaikkaansa pohtivaa hakijaa Aino kehottaa tarttumaan LUT:n tarjoamaan mahdollisuuteen yhdistää kauppatieteiden ja tekniikan opintoja. "Yhdistämällä tutkinnossa tekniikan opintoja kauppatieteisiin tai toisin päin erottuu varmasti työmarkkinoilla. LUT:ssa opiskelijaelämä tarjoaa kaikille mahdollisuuden tehdä opiskeluajasta omanlaisensa kokemus."

"Myös opintojen aikana hankitut verkostot voivat muodostua myöhemmin työelämässä tärkeiksi, kuten minulla. Suosittelen valitsemaan opiskelupaikan ja kurssit omien intohimojen ja kiinnostusten perusteella, jotta motivaatio pysyy yllä koko opintojen ajan."