Työpaikka energia-alan aallonharjalla

Tiedätkö, mitä tekee datawelho? Datawelhon nimikkeellä Fortum Oy:ssä työskentelevä Juuso Ukkonen on mukana kehittämässä ratkaisuja hevosenlannan hyödyntämiseksi energiantuotannossa. Juuso on LUT:sta valmistunut energiatekniikan diplomi-insinööri.

"Olen työskennellyt noin viisi vuotta Fortumissa ja tällä hetkellä työskentelen Fortumin sisäisessä HorsePower -hankkeessa. Työssäni pääsen hyödyntämään sekä energiatekniikan että tietotekniikan osaamista. Tarkoituksenamme on kehittää palveluja lantahuoltoon hevostalleille ja toisaalta tarjota voimalaitoksille ympäristöystävällistä polttoainetta."

HorsePower-palvelu on talliyrittäjille helppo ratkaisu lannan kierrättämäseksi: lanta noudetaan suoraan talleilta ja se toimitetaan voimalaitokseen, missä se poltetaan ja siitä syntyy energiaa: sähköä ja lämpöä. Vaihdossa tallille toimitetaan sivutuotteena syntynyttä puupohjaista kotimaista kuiviketta.

Lannasta syntynyt energia on puhdasta, uusiutuvaa ja ekologista. Sillä voidaan osittain korvata energiantuotannossa käytettäviä fossiilisia polttoaineita, kuten turvetta ja kivihiiltä – pääsääntöisesti kiinteitä polttoaineita. Tällä hetkellä palvelu on tarjolla Etelä-Suomen alueella, mutta toimintaa laajennetaan jatkossa myös muualle Suomeen ja Eurooppaan.

"Euroopassa on 6 miljoona hevosta, joista jokainen on meille potentiaalinen "asiakas". Suomen jälkeen seuraava kasvusuunta on Ruotsi, missä 300 000 hevosta. Vertailun vuoksi Suomessa on noin 75 000 hevosta. Hevosenlanta on Euroopan laajuinen ongelma, mihin esimerkiksi EU-asetusten myötä on keksittävä uusia ratkaisuja. Lantaa ei saa enää hävittää sijoittamalla sitä kaatopaikoille vaan siitä pitää päästä eroon ympäristöystävällisesti. Myöskään lannasta aiheutuvia nitraattivalumia ei EU hyväksy."

Vastaavanlaista palvelua ei Juuson mukaan Suomessa toistaiseksi ole, vaikka muutama muukin taho tutkii ja kehittää lannan käyttöä energianlähteenä. Reilut kaksi vuotta tarjolla olleesta palvelusta on tullut hyvää palautetta niin tallien kuin voimalaitostenkin puolelta.

"Kehitämme palvelua hyvässä hengessä yhteistyössä entistä paremmaksi", Juuso sanoo.

Sama firma, eri tehtävä

HorsePower on nopeasti kasvava start up -hanke, missä työpäivien sisältö vaihtelee sen mukaan, mitä eteen tulee, Juuso luonnehtii.

"Työtehtäviä ei tässä hankkeessa voi juurikaan lokeroida, sillä pienessä tiimissä kaikki tekevät töitä aikalailla laidasta laitaan, start up -hengessä: saamme tuoda ideoita esiin ja kehittää niitä sekä voimme aidosti vaikuttaa asioihin. Vauhti on kova, mutta se pitää motivaation korkealla, kun näkee, että asiat menevät koko ajan eteenpäin."

Juuso on aiemmin työskennellyt Fortumissa voimalaitostekniikan asiantuntijana. Tehtävässään hän pääsi näkemään erilaisten voimalaitosten toimintatapoja järjestelmätasolla sekä käytännössä ympäri Eurooppaa. Voimalaitostekniikan asiantuntemuksesta on hyötyä myös nykyisissä tehtävissä.

"Nykyään työpäivät kuluvat pitkälti projektitöiden parissa. Niihin liittyy yhteistyö Fortumin sisäisten toimijoiden kanssa sekä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Työhöni kuuluu pääasiassa projektien ylläpitäminen, ohjaaminen sekä niiden toteuttaminen, raportointi ja analysointi. HorsePower-hankkeessa vastuullani ovat it-järjestelmiin liittyvät hankkeet", hän sanoo ja jatkaa:

"Koska monessa projektissa olemme tekemässä jotain täysin uutta, liittyy työhön myös uusien asioiden tutkimista, kartoittamista ja käyttöönottoa. Myös luovuudelle on oltava tilaa."

Juuso pitää työssään erityisesti sen monipuolisuudesta. Hän pääsee ensimmäisten joukossa uusien keksintöjen äärelle.

"Toimimme täällä Fortumissa hyvin innovatiivisella alalla. Olen osana myös Fortumin kehitysorganisaatiota, missä pääsen näkemään monia uusia kasvutarinoita ja uusia hankkeita. Sen ansiosta saan työskennellä koko ajan energiatekniikan aallonharjalla."

Mahdollisuuksien ala

Energia-ala elää tällä hetkellä mielenkiintoisessa käänteessä. Se tarjoaa Juuson mielestä monipuolisia työllistymismahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa.

"Perinteisestä teollisesta energiantuotannosta ollaan menossa huomattavasti dynaamisempaan suuntaan. Aurinko- ja tuulienergia ovat ehdottomasti tulossa ja juurtumassa osaksi energiantuotantoa. Se luo erilaisia muutospaineita monessa mielessä. Energia-ala tulee myös merkittävästi digitalisoitumaan lähivuosina."

Tulevia opintojaan miettivää Juuso kannustaa käyttämään annetut mahdollisuudet hyödyksi mahdollisimman hyvin. Monialaisesta osaamisesta on takuulla hyötyä työelämässä.

"Kannattaa käyttää koko yliopiston kurssivalikoimaa hyväksi. On erittäin tärkeää hankkia laaja-alaista osaamista ja mielellään eri oppiaineista. Tulevaisuudesta ei tiedä, mitä kaikkea tietoja ja taitoja tulee tarvitsemaan."