Kauppatieteitä ja koripalloa sulassa sovussa

Tuukka Kulhan kiinnostus kauppatieteisiin heräsi jo lukioaikoina. Koripalloa harrastaneelle nuorelle Lappeenranta oli luonnollinen valinta, sillä tuttavat olivat suositelleet Lappeenrantaa opiskelupaikkana ja Lappeenrannassa oli mahdollisuus myös koripalloiluun ammattilaistasolla.

Tuukka aloitti opintonsa LUT:ssa vuonna 2006. Tuolloin alkoi myös koripalloura Lappeenrannan NMKY:ssä. Opintojen edetessä koripallo jäi kuitenkin vähitellen taka-alalle.

Kandidaatinopintojen jälkeen Tuukka suuntautui hankintojen johtamisen maisteriohjelmaan. Sivuaineenaan hän luki johtamista ja rahoitusta. Valinnallaan Tuukka halusi erottua muista kauppatieteilijöistä. Lisäksi hän työskenteli opintojen ja koripallon ohella logistiikan tehtävissä sekä eri tehtävissä yliopistolla.

Miehen mukaan parhaita asioita opiskelussa oli joustavuus opintojen ja urheilu-uran välillä sekä mielekäs ja motivoiva pääaine.

"Hankintojen johtamisen pääaineen valinta oli mahdollisesti paras päätös, minkä opintojeni aikana tein. Myös tutkimustyöhön mukaan pääseminen tutkimusapulaisena oli mielestäni hienoimpia asioita LUT:ssa, sillä pääsin tutkimaan ja tekemään jotakin uutta alaa koskien. Lisäksi pääsin verkostoitumaan hyvin olemalla mukana valtakunnallisessa projektissa."

Gradunsa eli opinnäytetyönsä Tuukka teki Valiolle hankintaosaamisen nykytilasta sekä kehittämisestä.

Avoin mieli uusille haasteille

Tuukka valmistui LUT:sta vuonna 2013. Heti valmistuttuaan hän siirtyi Nesteelle hankinta- analyytikoksi. Nykyisin hänen työnkuvaansa kuuluu hankintoihin liittyvä esimiesvastuu sekä analyytikon hommia.

Hän luo tiiminsä kanssa analyysejä ja skenaarioita tulevasta, tekee kustannuslaskelmia, mittaa hankintaorganisaation suorituskykyä sekä kehittää raportointia ja erilaisia yrityksen toimintaa seuraavia mittareita. Työn tarkoituksena on tuottaa hankintaorganisaatiolle päätöksentekoa helpottavaa tietoa.

"Tulevaisuudessa haluaisin saada työtehtävissäni lisää ja laaja-alaisempaa kokemusta. Esimiestyö kiinnostaa minua paljon, ja opiskelen aihetta kirjallisuuden kautta. Haluaisin myös pitää hankintojen osaamiseni tulevaisuudessakin työni ytimessä. Katson urani jatkoa positiivisin mielin, ja pyrin etenemään mahdollisuuksien mukaan."

Rohkeus tehdä valintoja

Tulevia hakijoita ja omaa alaansa etsiviä nuoria Tuukka neuvoo seuraamaan rohkeasti omia
kiinnostuksen kohteitaan. Mielenkiinto voi muuttua lopulta ammatiksi ja omanlaiseksi urapoluksi.

"Tutustu hyvin tarjottuihin mahdollisuuksiin, ja löydä sinua kiinnostava ala. Kun kiinnostut jostain paljon, se motivoi sinua opiskelemaan tehokkaasti. Ota myös huomioon muutkin kiinnostuksesi ja harrastuksesi, sillä niistä syntyy oma ainutlaatuinen polku, millä erotut muista. Tarkkaile ympäristöäsi, verkostoidu ja tartu näkemiisi mahdollisuuksiin aktiivisesti."