Laskennallinen tekniikka ja analytiikka ratkoo käytännönläheisiä ongelmia

Armi Rissanen, laskennallisen tekniikan opiskelija

Harjoitustehtävien avulla syvennytään luennoilla opittuun teoriaan käytännönläheisten ongelmien kautta.

Näitä tehtäviä varten järjestetään myös harjoitusryhmiä, joissa ongelmia pystytään ratkaisemaan kanssaopiskelijoiden sekä ammattitaitoisten ohjaajien kanssa. Tällaisia ryhmiä järjestetään muun muassa matematiikan, fysiikan sekä ohjelmoinnin kursseilla.

Harjoitustöiden avulla kootaan kurssilla opittuja asioita yhdeksi laajemmaksi työksi. Harjoitustöiden tarkoitus on simuloida työelämän projektityöskentelyä esimerkiksi pullonpalautuskoneen ohjelmoinnin kautta.

Laboratoriotöissä opiskelijat pääsevät testaamaan teorian toimivuutta käytännössä. Tämän lisäksi opiskelijat pääsevät mallintamaan mittaustuloksia teoreettiseen muotoon ongelmanratkaisutehtävien avulla.

Esimerkiksi fysiikan laboratoriotöissä voi päästä mallintamaan viskositeetin lainalaisuuksia.

Armi Rissanen
laskennallisen tekniikan opiskelija