Tuplatutkinnon kautta yliopistoon

Lasse Rantaniemi on LUTista valmistunut energiatekniikan diplomi-insinööri, joka tuli yliopistoon tuplatutkinto taskussa: ennen yliopisto-opintoja hän suoritti lukion ohella sähköasentajan tutkinnon ammattikoulussa. Tuplatutkinto vauhditti opintoja myös LUTissa ja hän valmistui diplomi-insinööriksi noin neljässä vuodessa. LUTiin hän haki, koska perusteellisen taustatyön tuloksena LUT nousi koulutuksen sisällöllä ykkösvaihtoehdoksi.

"Katsoin kaikkien Suomen teknillisten yliopistojen opintosuunnitelmat läpi, ja totesin, että LUTissa on paras kokonaisuus. Tiesin tismalleen, mitä tulin tekemään. Lisäksi ammattikoulupohja antoi äärettomän hyvän pohjan yliopisto-opiskeluun."

Tekniikan mies myyntitykkinä

Rantaniemi työskentelee ABB:llä myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä Power Generation -yksikössä, joka palvelee voimantuotannon asiakkaita Suomessa. Ura ABB:llä sai alkunsa jo opintojen aikana kesätöiden merkeissä. Nykyistä työnkuvaansa hän luonnehtii monipuoliseksi ja itsenäiseksi.

"On vaikea kuvata, mitä DI tulee työkseen tekemään. Usein työhön kuuluu ongelmaratkaisua, ja osittain ongelmat pitää itse keksiä. Työ on valtavan itseohjautuvaa ja luovaa – tässä on ikään kuin yrittäjä, joka tekee työtä ison firman resursseilla."

Vaikka työ on itsenäistä ja luovaa, vaatii se hyvää ajanhallintaa. 100 asiakastapaamista vuodessa pitävät Rantaniemen kalenterin ojennuksessa.

"Olen asiakkaan edustaja meidän yrityksessä. Eli edustan asiakkaan tarpeita meidän talossa. Mun täytyy olla tietoinen, mitä tapahtuu seuraavan kahden viikon aikana. Kalenterin avulla aikataulutan kaiken tekemisen. Asiakastapaamisiin pitää valmistautua, niistä täytyy raportoida ja lopuksi vielä tehdä toimenpiteet, mitkä tulevat asiakkaalta mukana", hän sanoo.

Kaverit samoissa haalareissa

LUTissa saamaansa koulutukseen Rantaniemi on tyytyväinen. Laadukkaan koulutuksen ohella hän korostaa myös opiskelukavereiden sekä -ilmapiirin merkitystä opintojen etenemisessä.

"Olen erittäin onnellinen, että osasin valita ja pääsin Lappeenrantaan. LUTissa on ihan omanlainen opiskelijahenki. Koulunkäynti oli hyvän porukan ja koulutusohjelman henkilökunnan ansiosta kivaa. Ilman noin hyvää porukkaa en olisi niin nopeasti valmistunut."

Rantaniemi muistuttaa, että opintoja kannattaa suunnitella ja edistää tehokkaasti, sillä se on paras keino orientoitua tulevaan työelämään.

"On syytä opetella toimimaan tuloksekkaasti jo opiskeluaikana, sillä vauhti ei ainakaan hidastu työelämässä. Esimerkiksi itse suoritin päällekkäin kursseja, joilla vasta opeteltiin teoriaa ja kursseja, joilla sitä teoriaa sovellettiin jo käytäntöön. Se vaati työtä, mutta se oli palkitsevaa."

Tärkeimpiä oppeja, joita hän on työelämässä hyödyntänyt teoriatiedon lisäksi ovat ryhmätyöskentelytaidot. Myös opiskelijana luodut kontaktit ovat kantaneet hedelmää työelämässäkin.

"Joukossa tekeminen on yleensä tehokkain tapa toimia. Verkostoitumisen ansiosta pidän nykyisin työpalavereja mun kavereiden kanssa. Ne kaverit, joiden kanssa opiskelet, on kohta sun työkavereita tai asiakkaita. Eli ollaan edelleen samoissa haalareissa mutta eri yrityksissä."

Huippua kohti

Opiskelu yliopistossa tähtää hänen mukaansa jäävuoren huippuihin eli opintojen loppupuolella suoritettaviin, koko koulutusohjelman läpileikkaaviin kursseihin, joilla opitut teoriat ja taidot konkretisoituvat osaamiseksi.

"Esimerkiksi energiatekniikassa kaiken kattava kurssi käsittelee energiajärjestelmien mallinnusta ja sähkötekniikassa sähkönjakelutekniikkaa – nämä ovat niitä työkaluja, joita DI tulee käyttämään työssään. Ja kun yliopistosta valmistuu, tietää vasta, mitä ei tiedä. Yliopistosta ei astuta suoraan toimitusjohtajan saappaisiin, vaan hallitaan vasta työkalut, mitä käytetään työelämässä", toteaa Rantaniemi.

Energia-alan tulevaisuus näyttää Rantaniemen mukaan todella mielenkiintoiselta mutta myös työntäyteiseltä. Ilmastonmuutos on yksi iso tekijä alan kehityksessä.

"Uudet teknologiat, joilla pyritään ilmastonmuutosta ehkäisemään, tuovat haasteita esimerkiksi meidän sähköverkoille. Myös voimalaitokset tulevat muuttumaan ja toimimaan uudella tavalla, ja sähkömarkkinoilla tulee isoja mullistuksia eteen. Tämä ei todellakaan ole auringonlaskun ala."