Legoista se ajatus lähti

Lassi Punkkinen tiesi jo lukiossa, että haluaa lähteä opiskelemaan tekniikkaa. Alaksi valikoitui konetekniikka, sillä pienestä pitäen kaikenlainen rakentelu ja käsillä tekeminen ovat olleet hänelle mieluisia harrastuksia. LUT nousi yliopistoista ylitse muiden, kiitos lukioita kiertävän Abitiimin esityksen ja LUTin tarjoaman opintovalikoiman.

"Katselin lukioaikana, missä kaikkialla konetekniikkaa voi Suomessa opiskella. Kun LUTia tultiin esittelemään meidän lukioon, esittelystä tuli positiivinen fiilis. Tänne oli helppo tulla, kun olen kotoisin tästä läheltä eli Luumäeltä."

Nyt Punkkinen opiskelee konetekniikkaa kolmatta vuotta, ja on opinnoissaan suuntautunut teräsrakenteisiin. Opiskelussa häntä kiehtoo ymmärrys siitä, miten koneet ja rakenteet tehdään ja suunnitellaan, sekä kuinka teoria yhdistyy konkreettisiin käytännön sovelluksiin.

"Ihan ensimmäisinä vuosina opiskeltiin perusasioista, mutta nyt olemme päässeet syvemmälle konetekniikan maailmaan. Todella mielenkiintoisia aiheita tulee eteen, esimerkiksi lujuustekniset asiat ja rakenteiden analysointi kiinnostavat minua", hän sanoo.

Opinnot etenevät Punkkisen mukaan hyvin pitkälti etukäteen mietittyä opinto-ohjelmaa noudattaen, kun osa perusopinnoista on pakollisia. Valinnaisia opintoja voi toki suorittaa oman maun mukaan, ja sivunaineen voi vapaasti valita LUTin eri koulutusohjelmista. Punkkinen opiskelee sivuaineena energiatekniikkaa.

Kandidaatin tutkinto pian plakkarissa

Kuluvana keväänä hän pistää pakettiin ensimmäisen osan kaksivaiheisesta diplomi-insinöörin tutkinnosta. Kolme vuotta kestävät kandidaatin opinnot johtavat alempaan korkeakoulututkintoon. Sen jälkeen opintoja jatketaan diplomi-insinööriohjelmassa, joka kestää kaksi vuotta.

"Valmistun tekniikan kandidaatiksi tänä keväänä. Olen suorittanut jo nyt DI- eli maisterivaiheen opintoja, ja minusta on kiva, että niin voi tehdä – suorittaa kandi- ja maisterivaiheen opintoja päällekkäin."

Kandidaatin opintojen pääteeksi opiskelijat tekevät kandidaatin työn, missä sovelletaan opittua teoriaa käytäntöön. Punkkinen viimeistelee parhaillaan omaa kandidaatin työtään ja valmistautuu tuleviin kesätöihin.

"Kandityössäni tutkin hitsattua levyliitosta ja mallinnan siitä tietokoneella erilaisia tapauksia, joita sitten vertailen keskenään. Työ valmistuu ennen vappua. Kesätyöpaikkakin on jo varmistunut ja luvassa on paikka lujuuslaskijana."

Yhteisöllinen yliopisto

LUT on Punkkisen mielestä sopivan kokoinen yliopisto ja tiivishenkisessä yhteisössä on hänen mielestään mukava opiskella. Opintojen parasta antia ovat uudet kaverit ja unohtumattomat kokemukset. Samanhenkistä porukkaa löytyy niin omasta kuin muistakin koulutusohjelmista, eikä myöskään koulutehtävien kanssa jää ikinä yksin.

"Täällä on saanut hirmuisesti uusia kontakteja ja uusia kokemuksia. On päässyt näkemään yritysvierailujen ja erilaisten kurssien kautta sellaisia juttuja, mitä ei normaalisti näkisi. Yritysvierailuja ja reissuja on useita kertoja vuodessa."

Opintojen vastapainona hän on ollut aktiivisesti mukana konetekniikan opiskelijakillan toiminnassa sekä harrastaa muun muassa kamppailulajeja.

"Ensimmäisenä opiskeluvuotena olin killan mopo-vastaava eli pidin huolta killan omistamasta moposta, ja lisäksi olen toiminut myös tutorina. Vapaa-ajan harrastuksiin kuuluu kamppailulajien lisäksi moottoripyörien rakentelua ja kesäisin ajan motocrossia."

Tekevälle töitä löytyy

Tuleva työelämä näyttää Punkkisen silmin valoisalta: töitä on tarjolla enemmän kuin tekijöitä, ja hyville tyypeille on työelämässä aina tilaa. Tärkeintä työssä on se, että sen parissa viihtyy.

"Työpaikan pitää olla sellainen, että sinne on mukava mennä, sillä töissä käytetään suuri osa omasta ajasta. On myös tärkeää, että joka päivä voi oppia lisää tai jotakin uutta. Haluaisin tehdä jotakin sellaista, mistä voi olla ylpeä."