Kansainvälisestä opiskeluympäristöstä hyötyä työelämään

Pääkaupunkiseudulta kotoisin olevalle Maria Salmelalle kauppatieteet tuntui hyvältä valinnalta opiskeltavaksi alaksi.

"Silloin tuntui, että kauppatieteiden opiskelu ei ainakaan sulkisi minulta mitään ovia, koska opinnot valmistavat aika monipuolisesti eri tehtäviin."

Vaikka Lappeenranta ei ollutkaan Marian ensimmäinen vaihtoehto opiskelupaikkakunnaksi, oli hän jo ensimmäisten opiskeluviikkojen jälkeen varma, ettei tulisi vaihtamaan paikkakuntaa.

"Kun lähdin Lappeenrantaan, en tuntenut sieltä ketään. Lappeenrannassa opiskelijayhteisö on todella tiivis ja vastaanottavainen, mikä oli minun opiskelukokemukseni kannalta parhaita juttuja Lappeenrannassa. Olen vieläkin päivittäin tekemisissä Lappeenrannassa löytämieni ystävien kanssa", Maria kertoo.

Tulevaisuuden suhteen Marialla ei ollut selkeää tavoitetta heti opintojen alussa: "Vasta opintojen edetessä minulle muotoutui kuva siitä, mitä haluan valmistuttuani tehdä."

Rahoituksen ja laskentatoimen yhdistämistä digitalisaatioon

Opinnoissaan Maria suuntautui rahoituksen ja laskentatoimen opintoihin. "Pidin LUT:n tarjoamista kursseista paljon. Ne olivat käytännönläheisiä ja valmistivat oikeisiin työtehtäviin. Opintojeni loppuvaiheessa olin jo töissä, ja mielestäni oli hienoa, että yliopistolta pystyttiin joustamaan työn ja opintojen yhteensovittamisen kanssa.

Hyvin monet kurssit olivat myös englanninkielisiä ja mukana oli usein opiskelijoita muista maista, mistä on ollut minulle hyötyä työelämää ajatellen, sillä olen työskennellyt monesti kansainvälisessä ympäristössä." Opiskelujen ohellakin työt olivat omalta alalta, esimerkiksi monena kesänä Maria toimi tilinpäätösanalyytikkona.

Maria kävi myös vaihto-opiskelemassa sekä Malesiassa että Shanghaissa. Runsaasta työskentelystä ja vaihto-opiskelemassa käymisestä huolimatta Maria valmistui kuitenkin viiden vuoden tavoiteajassa. "Jos opinnoissani olisi pitänyt jotakin tehdä toisin, niin tietotekniikan opinnoista tuskin olisi haittaa nykyisissä työtehtävissäni, joissa digitalisaatio on ytimessä", Maria kertoo.

Gradunsa Maria teki vaihdosta saamiensa kontaktien kautta aiheenaan pienten yritysten kansainvälistyminen Kiinan markkinoille.

Ura Nordealla avautui pian valmistumisensa jälkeen, kun Maria pääsi Nordea Graduate -ohjelmaan. Saatuaan monipuolisesti kokemusta Graduate-ohjelmassa Maria siirtyi Digital Banking -yksikköön, jossa keskitytään uusien verkko- ja mobiilipalveluiden kehittämiseen. "Työ on pääasiallisesti projektityötä, jossa kehitetään henkilö- ja yritysasiakkaille eri tapoja olla yhteydessä pankkiin tarpeiden mukaisesti", Maria kertoo.

"Tulevaisuudessa haluaisin edetä urallani ja jatkaa työskentelyä sellaisten tehtävien parissa, joissa koen olevani motivoitunut, voin saavuttaa asioita ja näyttää mihin minusta on. Myös kansainväliset tehtävät kiinnostavat", Maria kuvailee tulevaisuuden suunnitelmiaan.

Opiskelupaikan valintaan mukaan kiinnostukset ja vähän seikkailumieltä

Opiskelupaikkaansa pohtivaa Maria kehottaa löytämään asian, joka motivoi eteenpäin. "Kun kohtaat vaikkapa pääsykoeurakan, on tärkeää, että olet aidosti kiinnostunut asiasta. Tällöin olet valmis tekemään töitä sen eteen, että pääset haluamaasi opiskelupaikkaan.

Kauppatieteitä harkitsevaa neuvoisin myös hakemaan useampaan yliopistoon ja olemaan valmis lähtemään seikkailumielellä eteenpäin, vaikka opiskelupaikka ei aukeaisikaan sieltä, minne oli alun perin suunnitellut menevänsä", Maria neuvoo.