Sotilaasta teknologiayrittäjäksi

Suoraryhtinen entinen aktiiviupseeri Markus Melander vastaa kysymyspatteristoon yhtä varmasti ja nopeasti kuin kranaatinheitin tulikomentoon. 

Onko upseerin urassa ja opiskelemisessa yhtäläisyyksiä?

"Pullo nimeltä Puolustusvoimat ei itsessään auta opiskeluissa, mutta sen tuoma elämänkokemus ja henkinen pääoma antoivat opiskeluihin tarvittavaa suunnitelmallisuutta ja projektinhallintaa".

Melander valmistui työn ohessa yrittäjyyden DI-ohjelmasta vuonna 2012, ensin tehtyään 14 vuotta pitkän uran Puolustusvoimissa. Mikä sai upseerin palaamaan opiskelijaksi?

Upseeri palaa koulunpenkille

Melander valmistui Maanpuolustuskorkeakoulusta upseerintutkinnon suorittaneena yliluutnanttina vuonna 2001. Tämän jälkeen hän toimi varusmiesten kouluttajana sekä päällikkötason tehtävissä Kainuun prikaatissa, kunnes siirtyi opettajaksi Maasotakouluun Lappeenrantaan. Kuuden vuoden jälkeen hän jäi kadettikurssin johtajan paikalta reserviin vuonna 2011.

Hän pitää armeijauransa kulta-aikana oman koulutushaaransa jalkaväen kranaatinheittimistön opettajan ja pääopettajan tehtäviä. Nuoresta iästä huolimatta Melander johti kansallisen tason koulutusta. Hän nautti työn haastavuudesta ja vastuullisuudesta.
"Oli hienoa ymmärtää oman mielipiteen tai tulkinnan merkitys valtakunnallisen koulutuksen yksityiskohdissa", Melander muistelee.

Lämpimistä muistoista huolimatta aikaan sisältyi myös ikäviä hetkiä. Vuonna 2005 varusmies kuoli kranaatinheitinonnettomuudessa. Tämän jälkeen Melander toteutti Maavoimien Jalkaväen tarkastajan ohjauksessa ohjeistussäännöstön uudistuksen, jolla yhtenäistettiin kansallinen koulutus ja varmistettiin, että kaikki Puolustusvoimissa toimivat samalla tavalla kranaatinheitinkoulutuksessa.

Hallinnollisiin tehtäviin siirtyminen, kadettikurssin johtajaksi, sysäsi lopulta Melanderin kohti paluuta opiskelujen pariin.
"Kadettikurssin johtaja on vähän kuin rehtorin ja luokanvalvojan sekoitus. Se oli kunniatehtävä, siihen ei pääse moni. Mutta hallinnolliset tehtävät eivät olleet mieleisiä minulle", Melander muistelee.

Sitten hän näki ilmoituksen LUT:n yrittäjyyden diplomi-insinööri koulutuksesta (silloisesta teknologiayrittäjyyden koulutusohjelmasta) ja tiesi heti, että sitä hän halusi opiskella.

"Yrittäjyyden DI-ohjelma löysi minut"

Melander on aina ollut kiinnostunut yrittäjyydestä ja haaveillut siitä, että voisi itse olla tekemässä jotain uutta. Nähtyään ilmoituksen yrittäjyyden DI-ohjelmasta, jossa kerrottiin, että tutkinnon voi tehdä työn ohessa, hän tiesi löytäneensä oikean tutkinnon.

"Yrittäjyyden DI-ohjelma löysi minut".

Hän pitää opiskelujaan kasvattavana kokemuksena.

"Olihan se aika opettavaista mennä minun taustalla upseerina, kantaen jotain sankarijohtajamyyttiä, luennolle, jossa minua yli kymmenen vuotta nuoremmat pipopäiset opiskelijat pesivät minut matematiikan luennoilla tai harjoituksissa ihan sata-nolla", Melander nauraa.

Samaan aikaan ryhmän yhteisöllisyys ja laaja kirjo aikuisia ihmisiä auttoivat opiskeluissa.
"Oli upeaa tiiviin työssä olemisen jälkeen päästä kehittämään itseään ja oppimaan uutta".

Melander kokee, että opiskelu LUT:ssa loi erityisesti hänelle valmiudet siirtyä järkevästi töihin siviiliin ja muille hallinnon aloille. Melander koki, ettei pelkällä upseerin tutkinnolla olisi välttämättä uskaltanut jäädä reserviin.

"Yrittäjyyden koulutusohjelma oli erittäin hyvä tutkinto yrittäjyyteen valmistamisessa. Se antoi vahvat perusteet yrityksen perustamiseen ja ymmärryksen yrittäjyydestä. Siitä ei puuttunut muuta kuin oman yrityksen perustaminen".

Yliopistosta saatu koulutus mahdollisti oman yrityksen menestymisen

Aika yrityksellekin tuli. Melander työskenteli Liikenneviraston hankepäällikkönä, jossa hän vastasi tutkimus- ja kehitysprojekteista sekä tietojärjestelmähankkeista. Yhdestä näistä projekteista syntyi Melanderin ja kahden muun perustajajäsenen käsissä Vionice Oy. Melander valittiin myös toimitusjohtajan pestiin.

Vionicen tarjoama teknologia perustuu LUT:n tutkimukseen konenäöstä ja hahmontunnistuksesta, ja pyrkii automatisoimaan sellaisia prosesseja, joita ei ole ennen teknisesti pystytty automatisoimaan.

Vuoden 2017 lokakuussa Vionice siirtyi maailman johtavan ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoavan yrityksen, Vaisalan, omistukseen. Nyt Melander jatkaa perustamassaan yrityksessä aloittamaansa työtä liiketoiminnan kehityksen johtotehtävissä Vaisalalla. 

"Yhteistyötä LUT:n kanssa vaalitaan ja toivottavasti kasvatetaan jatkossa. Olemme kiitollisia yliopistolle kaikesta siitä osaamisesta, koulutuksesta ja tiiviistä yhteistyötä, joka on mahdollistanut Vionicen menestyksen."

"Kaikilla LUT:n opiskelijoilla on mahdollisuus kirjoittaa oma menestystarinansa"

Melanderilla on selkeät ohjeet opiskelijoille.

"Ihmisten pitää kuunnella sydämensä ääntä ja tehdä asioita, jotka tuntevat ja kokevat tärkeäksi. Mutta pelkän tunteen varassa ei pidä mennä. Jos lyhyen analyysin jälkeen edelleen kokee asian olevan arvokasta, silloin antaa palaa. Ei pidä jäädä oman elämänsä ajopuuksi eikä antaa pelon estää heittäytymistä."

Melander kehottaa kerryttämään työkokemustaan, oli se sitten opiskelujen aikana tai tutkintojen välissä. Hänen mukaan työssä olemisesta oli hyötyä opiskeluissa.

"On ihan sama oletko merikapteeni tai insinööri tai markkinoija. Jos olet tehnyt työtä, se lisää henkistä pääomaa ja antaa erilaiset valmiudet opiskella. Olin parempi opiskelija 31-vuotiaana LUT:ssa aloittaessa kuin mitä olin 20-vuotiaana kadettikoulussa korkeakoulututkinnon aloittaneena".

Melander haluaa myös kannustaa kaikkia, joilla on idea, yrittäjyyden tielle. Hän kertoo itse saaneensa vahvan palon yrittämiseen jo nuorena, ja opiskelu yrittäjyyden maisteriohjelmassa vain vahvisti tätä.

"Haluan sanoa, että kaikilla LUT:n opiskelijoilla on mahdollisuus kirjoittaa oma menestystarinansa. Älkää tehkö sitä kuitenkaan yksin, tehkää se yhdessä."

Yrittäjyyden ja opintojen yhteensovittaminen onnistuu
Lisää videoita LUT YouTubessa »