Maailma muuttuu, kun sitä muuttaa

Oliver Kuustonen haki LUTiin opiskelemaan sähkötekniikkaa, sillä yliopiston näkemys tulevaisuuden energiajärjestelmistä tuki hänen omia näkemyksiään. Määrätietoinen mies haluaa tulevaisuudessa murtaa harhakäsityksiä ja vähentää vastustusta, mitä uudet teknologiat kohtaavat. Yliopisto antaa hänelle työkalut sovittaa teknologiaa ja yhteiskuntaa yhteen.

"Minua kiehtoo tämä järjettömyys nykysysteemissä. On olemassa ratkaisuja ja teknologiaa, mutta silti olemme edelleen riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Kun itse perehtyy asioihin, niin voi tehdä sen eteen jotakin. Olen kiinnostunut myös yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, joten siksi systeemitason ymmärrys kiinnostaa", hän sanoo.

Tekniikkaa monessa muodossa

Opiskelu yliopistossa ei ollut Kuustoselle itsestään selvä valinta. Tekniikasta ja luonnontieteistä kiinnostunut mies harkitsi myös oikeustieteellisiä opintoja mutta tekniikka vei lopulta pidemmän korren. Lappeenranta ja yliopisto valikoituivat opiskelupaikaksi, koska yliopistosta välittyi moderni mielikuva ja se vaikutti helposti lähestyttävältä.

"Olen tykännyt, että yliopisto ei voisi olla tämän kivempi paikka. Opintojen parasta antia ovat yhdessä tekeminen eri alojen opiskelijoiden kanssa sekä sitä kautta syntyneet verkostot."

Kuustonen opiskelee sähkötekniikkaa nyt toista vuotta. Kahden ensimmäisen vuoden opinnot ovat suurelta osin yhteisiä energia-, ympäristö- ja konetekniikan koulutusohjelmien kanssa. Kolmannesta vuodesta eteenpäin perehdytään syvemmin oman alan ilmiöihin.

"Alkuun opiskelu on ollut enimmäkseen ihan perustyökalujen eli matematiikan ja fysiikan opettelua. Edelleen vähän etsin sitä, että mikä tekniikan ala on se omin. Opiskelen sähkötekniikan ohella myös tietotekniikkaa, ja sivuaineena energiataloutta. Tietotekniikassa perehdymme parhaillaan ohjelmointiin ja energiatekniikassa minua kiinnostavat nimenomaan uudet energiamuodot ja puhdas energia", hän sanoo.

Maisterivaiheen opinnoissa hän suuntautuu aurinkotalouteen.

"Aurinkotaloudessa tutkitaan koko energiajärjestelmää systeemitasolla. Se, miten kaikki sähköistetään, on todella mielenkiintoista."

Kuin kala vedessä

Opintojen ohella Kuustonen harrastaa meripelastusta. Harrastus tukee mukavasti myös opintoja, sillä tekniikka tulee pelastustoiminnassa vastaan monella tasolla ja vieläpä käytännönläheisestä näkökulmasta. Meripelastuksen pariin hän hakeutui, kun kaipasi kehittymismahdollisuuksia veneilyn saralla.

"Olen aiemmin purjehtinut aktiivisesti ja purjehdus on edelleen läheinen harrastus. Matkapurjehtiminen vaatii kuitenkin aikaa ja resursseja, ja koska en ole kilpailuhenkinen niin meripelastus oli hyvä vaihtoehto. Siinä tulee luonnon rauha ja ihmisten kohtaaminen vastapainona."

Ennen yliopisto-opintoja Kuustonen vaikutti Kuopion nuorisovaltuustossa, siellä yhden kauden myös puheenjohtajana, sekä istui yhdessä kaupungin lautakunnista. Lappeenrannassa hän keskittyy täysillä päätyöhönsä eli uuden oppimiseen.

"Tein tietoisen päätöksen, etten lähde mukaan opiskelijakillan toimintaan. Keskityn täällä opintoihin, ja jos ylimääräistä aikaa jää, niin käytän sen Jamie Hyneman Centerissä tai meripelastuksen parissa."

Turvattu tulevaisuus

Tulevaisuuteen Kuustonen katsoo avoimin mielin. Oman osaamisen koostaminen usean eri alan opinnoista takaa hänelle monipuoliset työllistymismahdollisuudet.

"En ole huolissani työllistymisestä, varsinkin kun voi työllistyä usealle alalle. Aurinkotalouden parissa on paljon kysyntää etenkin huippuosaajista. Siellä pitää erottua joukosta. Mutta eri asia on, onko se tulevaisuuden ala vai taantuuko aurinkotalous muutamassa vuodessa perusinfraksi", hän sanoo ja jatkaa:

"Toisaalta niitä voisi verrata sähköverkkoihin tai voimalaitoksiin - nekin ovat olleet olemassa jo kauan, mutta alan osaajia koulutetaan koko ajan ja heille on tarvetta."

Omaa alavalintaa miettivää Kuustonen kannustaa rohkeasti hakeutumaan tekniikan aloille. On hyvä muistaa, että loppupeleissä kaikki tekniikka on ihmisten tekemää ja tehty ihmistä varten.

"Ensin on hyvä miettiä ja kuulostella, mikä itseä kiinnostaa: voi miettiä omia arvoja, mitä lukee ja mitä seuraa. Tekniikkaan ei kannata suhtautua niin pelokkaasti. Kun hakee LUTiin, on melkein sama mille tekniikan alalle hakee. Tarvittaessa omaa suuntaa voi muuttaa melko helposti."