"Työelämässä täytyy osata soveltaa omaa osaamistaan"

"Energiatekniikan opiskelu on mielenkiintoista, monipuolista ja palkitsevaa.

Opiskelun ensimmäisinä vuosina käydään energiatekniikan perusopintoja laajasti läpi. Perusopinnot ovat tärkeitä, sillä ne antavat kattavan käsityksen eri aihealueista ja mihin kiinnostaa erikoistua.

Tämän hetken työelämässä täytyy osata soveltaa monipuolisesti eri osaamisalueita, joten laaja perusosaaminen on myös sen takia hyvä hallita.

Energiatekniikan opiskelussa parasta antia ovat harjoitustyöt. Harjoitustöitä tehdään kursseilla ja niissä pääsee soveltamaan opetettuja aiheita sekä pohtimaan niitä kavereiden kanssa. Harjoitustöihin annetaan myös rutkasti aikaa, joten niihin pystyy paneutumaan rauhassa.

Aiheinani töissä on ollut esimerkiksi ilmastointikoneen suunnittelu, voimalaitoksen ja tulipesän mitoittaminen, pumpun ja sen moottorin mitoitus sekä säteilyn määrän ja läpäisevyyden määrittäminen."

Olli Hämäläinen
Energiatekniikan opiskelija