Rakennusalalta Slushiin pitchaamaan muistisairauksia käsittelevää näyttelyä

Miten muistisairaiden kuntoutusta ja arjen haasteita käsitellään yhteiskunnassa? Tähän kysymykseen etsittiin vastauksia ja ratkaisuja ensimmäistä kertaa järjestetyssä Hack for Society –yhteiskehittämiskilpailussa voiton arvoisesti. Mukana voittajatiimissä oli LUT:n tietojohtamisen maisteriohjelmasta valmistunut Riina Kosonen.

Tiimi ideoi kokemuksellisen näyttelyn, joka antaa työkaluja muistisairaiden kuntouttamiseen ja arjen haasteisiin niin hoitohenkilökunnalle kuin kenelle tahansa muistisairaiden parissa aikaa viettävälle.

Neljän viikon spurtti

Kuukauden pituista Hack for Society –haastetta varten muodostettiin syksyllä 2017 nelihenkiset tiimit tutkijoista, kuntapoliitikoista sekä opiskelijoista. Kukin tiimi lähti toteuttamaan tutkijan olemassa olevaan tutkimukseen pohjautuvaa haastetta.

Hackatonin tarkoituksena lyhykäisyydessään oli törmäyttää tiede ja tutkimus politiikan kanssa eli tuoda tiede mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Kaikkiaan tiimejä oli kilpailussa kahdeksan ja jokaisella tiimillä oli oma tutkimusaiheensa. Kosonen innostui tiiminsä tutkimusaiheesta sitä enemmän, mitä pidemmälle haaste eteni.

"Fakta on, että muistisairauksien määrä tulee rajusti lisääntymään seuraavien vuosikymmenten aikana. Muistisairaisiin ei oikein osata suhtautua arjessa. Työmme tavoitteena oli, että saisimme muistisairaiden kohtaamistilanteisiin arvokkuutta ja ihmisarvoa siten, että muistisairas kokisi itsensä arvokkaaksi. Meiltä hyvin pitkälti puuttuu tällaiset tiedot ja taidot", Kosonen sanoo.

Kosonen haki mukaan haasteeseen, koska törmäsi ensimmäistä kertaa hackathoniin, missä ei vaadittu koodaustaitoja. Termi hackathon tulee sanoista hacking ja marathon, ja sen tausta viittaa koodausmaratoneihin. Nykyään termiä käytetään kirjavasti kuvaamaan erilaista uutta kehittämistä tiiviissä, rajatussa aikataulussa.

Hyppy tuntemattomaan

Kosonen toimii kehittämispäällikkönä talotekniikkayrityksessä ja on aiemmalta koulutukseltaan tradenomi. Hän kokee, että 14 vuotta kestäneen uran aikana kertyneestä kokemuksesta oli tiimille monenlaista hyötyä. Työkokemus yhdessä tietojohtamisen opintojen kanssa antoivat hänelle valmiudet lähteä tämänkaltaiseen haasteeseen mukaan.

"Hackatonissa on kysymys ennen kaikkea taustalla olevasta tiedosta ja sen soveltamisesta, ideoimisesta, innovoinnista, koordinoinnista, ennakkoluulottomuudesta ja kyvykkyydestä. Tässä projektissa oivalsin, miten voin soveltaa rakennusalalla kerryttämääni tietotaitoa aivan eri teeman parissa."

Samaan aikaan hackatonin kanssa Kosonen kirjoitti päättötyötään eli graduaan LUT:hen luottamuksen rakentamisesta.

"Tämä oli tosi hyvä kombo! Hackaton motivoi tekemään graduakin ihan eri tavalla ja kokonaisuudessaan se oli hyvä oppimisprosessi, sillä hyppäsin itselleni täysin tuntemattomaan maailmaan", hän sanoo ja jatkaa:

"Itse toin työhömme näkemyksiä muun muassa uuden teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksista. Kuten miten näyttelyideaamme voisi liittää esimerkiksi Virtual Reality - eli VR-teknologiaa, jotta katsoja voisi itse aidosti kokea, miltä tuntuisi olla muistisairas. Digitalisaatio on vaikuttanut isosti myös rakennusalalla, ja olen seurannut mielenkiinnolla näitä asioita."

Voitto kotiin

Kosonen sai vastuulleen myös tiiminsä tuotoksen esittelyn kilpailun arviointiraadille, sillä hänellä oli tiimin jäsenistä eniten kokemusta viestinnällisistä tehtävistä.

"Teen oman työni ohessa myös markkinointia ja viestintää, joten esittelypitsauksen pitäminen lankesi minulle. Mietimme ensin yhdessä tiimin kanssa, miten viestimme työstämme ja miten se esitetään. Lopulta minä muotoilin pitsauksen ja pidin esityksen. Voittohan sieltä heltisi!"

Tiimi pokkasi palkinnoksi liput Slush-tapahtumaan, joka järjestettiin Helsingissä marraskuun lopulla. Seuraava askel on toteuttaa itse kilpailutyö ja siihen tiimi miettii parhaillaan ratkaisuja.

"Parhaassa tapauksessa näyttelystämme tulee osa yhtä isompaa aihealueeseen liittyvää näyttelyä. Se toteutetaan mahdollisesti ensi syksynä. Olemme miettineet myös joukkorahoituksen hakemista. Tarvittavat kontaktit ja verkostot meillä on olemassa tiimin jäsenten kautta", Kosonen muotoilee.