Tavoitteena merkityksellinen työura

Vantaalta kotoisin oleva Roope Luukkainen haki LUTiin, koska LUTin opiskelijoista koostuvan Abitiimin esitys opiskelumahdollisuuksista Lappeenrannassa teki häneen lähtemättömän vaikutuksen. Opiskelupaikka LUTista irtosi kertaheitolla, ja nyt hänellä on tietotekniikan opinnot loppusuoralla sekä elämä Lappeenrannassa mallillaan.

"Opiskelukaupungilla ei ollut minulle niin väliä. Halusin opiskella aihetta, jota en vielä osannut ja alaa, josta olisi hyötyä tulevaisuudessa. LUT on viihtyisiä paikka ja kampuksella vallitseva Skinnarilan henki on oikeasti hyvä juttu. Tykkään myös Lappeenrannasta kaupunkina sekä ihmisistä täällä. Pääkaupunkiseudulla on liikaa ihmisiä ja liian kiire."

Tietotekniikan opiskelu LUTissa on Luukkaisen mukaan monipuolista, sillä suurin osa kursseista koostuu eri tavoista oppia: on luentoja, harjoitustöitä, viikkotehtäviä, projekteja sekä tenttejä. Käytännön projektit painottuvat kolmannelle ja neljännelle opiskeluvuodelle.

"Varsinkin kandiopintojen loppupuolella tehdään paljon harkkatöitä, joissa kehitetään esimerkiksi joku sovellus ja mietitään sen käytännön toteutus. Tästä esimerkkinä vaikkapa Smartpost-automaatin suunnittelu kuvitellulle asiakkaalle. Nyt maisterivaiheen kursseilla tutustumme muun muassa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ylläpitoon ja yhdellä kurssilla teemme sovellusta oikealle pelifirmalle."

Oma juttu löytyy kokeilemalla

Yliopisto-opiskelu on lukioon verrattuna vapaampaa mutta myös vastuullisempaa. Luukkainen pitää siitä, että yliopistossa opintoja voi edistää siten, miten itse parhaiten oppii.

"Akateemisessa vapaudessa tärkein asia ei ole se, että täytyykö olla luennolla vai ei. Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta se ei ole se pääjuttu. Enemmänkin se näkyy siinä, miten kurssit on toteutettu: kursseilla annetaan valmiudet siihen, mitä olisi hyvä osata ja oppia."

Tulevaisuudessa tietotekniikalla tulee olemaan yhä suurempi rooli ihmisten arjessa, joten perustiedot olisi Luukkaisen mielestä jokaisen hyvä hallita.
 
"Omissa opinnoissa ohjelmoinnin ymmärtäminen on perusta kaikelle. Digitalisaatio ei tule ainakaan pysähtymään, joten ei voi olla haittaa, jos sitä vähän ymmärtää. Nykyään on melkein välttämätöntä ymmärtää tietotekniikasta perusteita alasta riippumatta."

Yliopiston hyvä puoli on Luukkaisen mukaan mahdollisuus opiskella kursseja oman mielenkiinnon mukaan yli oppiainerajojen. Varsinkin, jos tehty alavalinta mietityttää tai on hakuvaiheessa vielä epävarma omasta alasta.

"Yliopistossakin voi kokeilla asioita. Olen itsekin käynyt neljästä eri koulutusohjelmasta kursseja kokeilun ja mielenkiinnon vuoksi. LUTissa ei millään tavalla kilpailla koulutusohjelmien sisällä eikä välillä, joten täällä on helppoa opiskella eri asioita."

Tahto auttaa muita

Työkokemusta Luukkainen on kartuttanut sekä opintojen ohessa että kesätöissä yliopistolla. Opiskelun ohessa hän on muun muassa vetänyt matematiikkakerhoa lukiolaisille, pitänyt Scratch-kerhoa ala-asteikäisille sekä ollut mukana järjestämässä koululaisvierailuja.

"Olen myös tehnyt kurssien ylläpitoon liittyviä hallinnollisia tehtäviä sekä neuvonut muita opiskelijoita kurssitehtävien kanssa. Myös kesätyöt pyörivät samojen aihepiirien ympärillä", hän sanoo ja jatkaa:

"Kesällä tein töitä tutkimusapulaisena. Työtehtäviin kuului paljon pieniä projekteja. Ideoin esimerkiksi tietotekniikan työpajoja LUMA-keskus Saimaalle, tein tietotekniikan opetussisältöjä kesäyliopistoa varten, ja edistin Arduinolla toteutetun ilmanlaatumittarin kehitystyötä. "

Työtehtävissä Luukkaista on motivoinut erityisesti työn vaikuttavuus. Myös tulevaisuudessa hän haluaisi tehdä työtä, jonka avulla voi auttaa muita.

"Haluaisin tehdä jotakin merkityksellistä hommaa – jotakin sellaista, jonka avulla joku muu voisi esimerkiksi oppia asioita helpommin. Tai sitten haluaisin helpottaa päätöksentekoa yhdistämällä tietotekniikkaa ja sekä sivuaineena lukemaani älykästä laskentaa. Haluan siis tehdä työtä, josta on käytännön hyötyä jollekin, mutta miten se saavutetaan, se on vielä auki", hän sanoo.