Tietotekniikan kautta pankkialalle

Lukioaikoina tietotekniikan opiskelu korkeakoulussa oli Mikko Pehkoselle selkeä tie. Kuopiosta lähtöisin olevalle nuorelle Lappeenranta vaikutti sopivan kokoiselta opiskelupaikkakunnalta, joten LUT valikoitui opiskelupaikaksi.

Tietotekniikan opintoihinsa Mikko sisällytti myös kauppatieteiden opintoja. "Opiskelin tietotekniikan diplomi-insinöörin tutkintooni sivuopinnoiksi laskentatoimen opintoja. DI-tutkinnon rinnalla opiskelin myös tutkintoa kauppatieteistä, mutta se jäi työllistymisen takia kesken."

Ei kahta samanlaista työpäivää

Koska Mikolla ja muutamalla opiskelukaverilla oli ollut vaikeuksia saada ensimmäisinä opiskeluvuosina kesätöitä, perustivat he toiminimet ja tekivät nettisivuja ja muita IT-alan tehtäviä eri yrityksille kesätöinä ja opintojen ohessa. Opintojen loppuvaiheessa Mikko sai vihiä työpaikasta opiskelukaveriltaan, ja Mikko työskenteli yrityksessä pari vuotta ennen valmistumistaan. Ennen nykyistä työtään Mikko ehti työskennellä IT-alalla mm. kehittäjän, testaajan, analyytikon, projektipäällikön ja tiiminvetäjän tehtävissä.

Nykyisissä tehtävissään tuoteomistajana Mikko kehittää Nordealle mobiili- ja verkkopalveluita. Parasta työssä Mikon mukaan on työn vaihtelevuus, ja yksi tärkeimpiä motivaattoreita työssä on uusien palveluiden julkaiseminen ja niistä saatu palaute.

"Koskaan ei ole kahta samanlaista työpäivää ja jokaiselle päivälle osuu haasteita. Suuri osa työpäivästäni koostuu palveluiden kehitykseen liittyvien asioiden hoitamisesta kokousten, sähköpostien ja puheluiden muodossa. Tehtäväni on laaja-alainen ja uusien palveluiden suunnittelussa tehdään yhteistyötä usean eri sisäisen yksikön, kuten turvallisuuden, lakiasioiden, asiakaspalvelun tai eri tuoteyksiköiden kanssa."

Tulevaisuudessa Mikko haluaa jatkaa työskentelyä palveluiden kehittämisen ja asiakkaiden ongelmien ratkaisemisen parissa. "Haluan työskennellä alan parhaiden osaajien kanssa ja edistää sillä tavoin myös omaa osaamistani. Uran kannalta koen tärkeimpänä sen, että pysyn itse osaamisen kärjessä ja sitä kautta pidän ovet auki mahdollisimman moneen eri tehtävään. Olen aina tehnyt niitä asioita, joista olen nauttinut, enkä ole tehnyt sen tarkempaa urasuunnitelmaa."

Opinnoista ja opiskelijaelämästä tärkeitä työkaluja työelämään

Mikon mielestä LUT:n opetuksen taso antoi erinomaiset lähtökohdat työelämään. Tärkeintä oppia on ollut tiedonhankinta- ja analysointitaidot. "LUT mahdollisti poikkitieteelliset opinnot ja osallistuminen eri tieteenalojen mielenkiintoisimpiin opintoihin on ollut erittäin hyödyllistä työelämässä."

Opiskelujen ohella Mikko sai myös hyviä valmiuksia työelämään kiltatoiminnasta. "Asioiden järjestely ja koordinointi nykyisissä työtehtävissäni on hyvin samantapaista kuin kiltatoiminnan organisointi, joskin eri mittaluokassa."

Opiskeluajoilta tärkeää antia on ollut myös opiskeluelämä. "Parhaita asioita opiskeluissa olivat opiskelukaverit, illanvietot ja kiltatoiminta. Erityisesti LUT:n opiskelijoiden yhteisöllisyys oli vailla vertaa. Opiskelujen loppuvaiheessa myös ryhmätyökurssit olivat mieleenpainuvia. Opiskelukavereilla on ollut myös suuri merkitys työelämässä, koska ensimmäisen työpaikan sain juuri opiskelukaverini kautta."

Poikkitieteellisyys on tärkeää työllistymisen kannalta

Mikko haluaa kehottaa opiskelupaikkaansa miettivää ottamaan huomioon opiskelupaikan tarjoamat mahdollisuudet poikkitieteellisyyteen. "Uutena opiskelijana pohtisin eri opiskelupaikkojen tarjoamia kokonaismahdollisuuksia. Työelämässä on tänä päivänä usein hyötyä jos on lukenut eri tieteenaloja, jonka myötä omat mahdollisuudet työllistyä eri aloille on paremmat."