Tuotantotalous on sopivasti kauppatieteiden ja tekniikan välissä

Lukioaikoinaan matematiikasta ja fysiikasta kiinnostunut Sampo Saarenpää innostui tuotantotaloudesta, koska se vaikutti hyvältä  yhdistelmältä tekniikkaa ja bisnesajattelua. Helsinkiläinen Sampo sai opiskelupaikan LUTista heti lukion jälkeen. Opinnot hän aloitti työskenneltyään ensin lyhyen aikaa Puolustusvoimissa varusmiespalveluksen päätyttyä.

"LUTissa oli tarjolla kiinnostavat pääainevaihtoehdot tuotantotaloudessa. Erityisesti minua kiinnosti opiskelu kansainvälisessä opinto-ohjelmassa, joka erotti LUTin tuotantotalouden muista vaihtoehdoista. Lisäksi halusin nähdä Suomesta muutakin kuin pääkaupunkiseutua", Sampo perustelee.

Sampon opintosuunnaksi valikoitui teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Sivuaineenaan hän luki tietotekniikkaa. Tietotekniikan kursseista mieleenpainuvin oli käyttäjäkeskeisen suunnittelun kurssi.

"Kurssilla sovellettiin erilaisia malleja ihmisen toiminnasta, mikä on relevanttia muun muassa palvelusuunnittelussa. Opiskeltavat sisällöt olivat yleisesti ajan tasalla".

Myös kesätyöt ja työharjoittelu antoivat tärkeitä oppimiskokemuksia. Luottamustehtävistä Sampo sai kokemusta osallistumalla opiskelijajärjestöjen, kuten tuotantotalouden ainejärjestön, ja ylioppilaskunnan toimintaan.

"Järjestötoiminnasta sain arvokasta kokemusta ihmisten kanssa toimimisesta sekä siitä, miten tapaamisia hoidetaan tavoitteellisesti. Olen ollut tyytyväinen kaikkiin valintoihini ja saamiini valmiuksiin työelämää varten", Sampo summaa.

Vakuutusmyyjästä yritysjärjestelyiden asiantuntijaksi

Opintojensa aikana Sampo oli töissä muun muassa vakuutusyhtiö If:ssä asiakaspalvelussa ja myynnissä sekä vakuutusyhtiö Pohjolassa korvauspuolella. Opintojensa loppuvaiheessa Sampo teki diplomityönsä BookIT:lle ICT-yrityksen kansainvälistymisestä.

Palkkaan vaikuttavat kokemusvuodet sekä erilaiset bonusjärjestelmät.

- Sampo Saarenpää

Valmistuttuaan Sampo työllistyi Deloittelle liikkeenjohdon konsultiksi. Sieltä tie vei myynnin systematisaatioon ja digitalisaatioon keskittyvään startuppiin 3XO:n. Työpäivien sisällöt elivät asiakkaiden tarpeiden mukaan.

"Työpäivä jakautui esimerkiksi siten, että aamupäivällä tehtiin asiakasta varten raportteja ja analyysejä sovituista osa-alueista ja valmistauduttiin asiakastapaamiseen. Iltapäivällä tapasimme asiakkaan ja yritimme löytää ratkaisun ongelmaan tuotettujen materiaalien pohjalta", Sampo kuvailee työtä 3XO:lla.

Nykyisin Sampo työskentelee Senior Consultantina globaalissa tilintarkastuksen, yritysjärjestelyiden ja liikkeenjohdon konsultoinnin asiantuntijaorganisaatiossa EY:lla. Yritysjärjestelypalveluiden Strategy & Operations -tiimissä Sampon työtehtävät liittyvät tiiviisti yrityskauppoihin.

"Teen transaktioihin eli yrityskauppoihin liittyviä operatiivisia myynti- ja ostopuolen projekteja, joissa olen erityisesti keskittynyt IT-asioihin. Yrityskaupoissa on rajatut aikaikkunat, joten projektit eivät jousta aikataulullisesti samalla tavalla kuin muussa konsultointityössä," Sampo kertoo.

Työtä tehdään tiimeissä, mutta jokaisella on henkilökohtainen vastuunsa. Työssä tarvittavia projektinhallinnan sekä kokonaisuuksien hahmottamisen taitoja Sampo oppi tuotantotalouden opinnoissa.

"Case-tyyliset oppimistehtävät valmistivat tehokkaaseen työskentelyyn. Työssäkin kokonaisuuksista on tunnistettava avainasiat nopeasti, vaikka dataa voi olla huomattaviakin määriä."

Opiskeleminen on tärkeää – kyvykkyys näkyy palkassa

Opiskelupaikan valintaa pohtivaa Sampo neuvoo huomioimaan omat vahvuudet ja mielenkiinnot. Yleisesti ottaen hän suosittelee yliopisto-opintoja, sillä ne antavat valmiudet tiedon etsimiseen ja jalostamiseen sekä lähdekriittisyyteen.

"Muista, että ensimmäinen tai vaikkapa toinen saamasi opiskelupaikka ei välttämättä sanele loppuelämääsi. Löydettyäsi mielenkiintoisen alan tee kaikkesi pääsykokeiden läpäisemiseksi. Jos et kuitenkaan pääse ensimmäiseen hakukohteeseesi, niin mielestäni perusopintojen opiskelusta on enemmän hyötyä kuin välivuoden pitämisestä."

Jos Sampo saisi muuttaa jotakin omista opinnoistaan, hän lisäisi sinne johdon laskentatoimea ja rahoituksen valuaatiokursseja. Tällaista osaamista tarvitaan yrityskauppoihin liittyvissä työtehtävissä.

"Mitä isompiin johtotehtäviin pääsee, sitä enemmän taloudellista ymmärrystä vaaditaan. Yrityselämän tavoite on kuitenkin edelleen tehdä voittoa, vaikka laadullisetkin mittarit ovat käytössä."

Kuusi vuotta tuotantotalouden diplomi-insinööriksi valmistumisensa jälkeen Sampo kuvailee ura- ja palkkakehityksen olleen odotusten mukainen.

"Konsultointitehtävissä lähtöpalkat ovat aika kevyet, mutta yleisesti palkkaan vaikuttavat kokemusvuodet sekä erilaiset bonusjärjestelmät. Jos kyvykkyydet ovat erityisen hyvät, niin eteneminen onnistuu nopeasti ja se näkyy palkassa", Sampo kertoo.

Hän haluaa jatkossa edetä urallaan yhä vastuullisimpiin ja haastavimpiin tehtäviin.

"Tuotantotalouden diplomi-insinöörillä oppimismahdollisuudet työelämässä ovat rajattomat. Myös osaajien pooli on todella kovatasoinen, ja se kannustaa itseänikin kehittymään edelleen", Sampo Saarenpää toteaa.