Rakentamisen ympäristövaikutukset syyniin - LUT:n kasvatti vie työkalua maailmalle

Ympäristötekniikkaa LUT:ssa opiskellut Tytti Bruce-Hyrkäs luo uraa nuoressa ympäristöalan start up -yrityksessä. Bionova Oy on neljä vuotta sitten perustettu firma, joka kehittää ratkaisuja rakentamisen ympäristövaikutusten arviointiin. Tällä hetkellä yrityksellä on asiakkaita 25 maassa ja tuotteiden lanseeraus USA:n markkinoille on juuri tehty. Tytti on ollut mukana kehitystyössä alusta lähtien.

"Kehittämämme ratkaisu on One Click LCA -laskentatyökalu rakennusten suunnittelijoille, arkkitehdeille ja muille rakennusalan toimijoille, jotta he pystyvät tekemään jo suunnitteluvaiheessa rakennuksistaan ympäristöystävällisempiä. Kyseessä on elinkaarilaskentaa tekevä verkkosovellus, jonka kehityksestä vastasin teknisenä tuotepäällikkönä", hän kertoo.

Elinkaarella tarkoitetaan koko rakennuksen elinaikaa: rakennuksen suunnittelusta ja raaka-aineiden hankinnasta rakentamiseen ja aina rakennuksen purkuun ja purkutuotteiden lajitteluun saakka. Suurimmat ja tärkeimmät päätökset rakennusten ympäristövaikutuksista tehdään jo suunnitteluvaiheessa. Nämä päätökset vaikuttavat paitsi kustannuksiin, myös rakennuksen elinikään ja kestävyyteen.

Haasteet on tehty ratkottaviksi

Tällä hetkellä Tytin vastuulla yrityksessä ovat erilaiset asiakasprosessit sekä tuotekehitys yhteistyössä tuotekehitystiimin kanssa. Tyypillistä työpäivää ei juurikaan ole, mutta tyypilliseen viikkoon kuuluu verkkopalavereja ja asiakkaille järjestettäviä verkkokoulutuksia sekä työkalun kehitysideoiden edistämistä. Oman mausteensa työhön tuovat myös opetushommat.

"Minulle kuuluvat asiakkaiden koulutukset ja vastaan myös asiakkaisen kysymyksiin. Lisäksi vedän meidän kansainvälistä elinkaarilaskennan koulutusohjelmaa eli opetamme elinkaarilaskentaa rakennusalan asiantuntijoille eri puolilla maailmaa yhdessä rakennusalan johtavien organisaatioiden kanssa. Lisäksi olen mukana määrittämässä, mihin suuntaan meidän työkalua viedään, mitä ominaisuuksia sinne laitetaan ja miten tehdä siitä entistä parempi."

Työssään Tytti pääsee hyödyntämään monipuolisesti yliopistosta saamiaan oppeja. Hän pitää työnsä parhaimpina puolina työn tuloksellisuutta ja sitä, että hän pystyy vaikuttamaan maailman tilaan.

"Yliopistossa opin näkemään uusia mahdollisuuksia ja sain paljon rohkeutta. Opin myös hakemaan tietoa ja uusia näkökulmia. Lisäksi opintoihin kuului melko laajasti eri aiheita, kuten fysiikkaa, energiaa ja energiaan liittyviä laskentoja, erilaisia sosiaaliseen ja ympäristökestävyyteen liittyviä oppeja ja olen todella isoa osaa niistä hyödyntänyt työelämässä" hän sanoo ja jatkaa:

"Tällaisessa pienessä yrityksessä on aidosti vaikutusmahdollisuuksia ja oman työn jäljet näkee todella nopeasti. On upeaa seurata, miten meidän työkalu lähtee leviämään maailmalla. Tällä hetkellä esimerkiksi olemme maailman korkealaatuisimmaksi arvioitu työkalu rakennusten elinkaariarviointiin. Oma työ kantaa hedelmää."

Haalarihommista johtoportaaseen

Työkokemusta Tytti on ehtinyt kerryttää monipuolisesti jo ennen Bionovan pestiään. Ansioluetteloon merkittyjen työnantajien joukosta löytyvät niin Stora Enso kuin LUT:kin.

"Olin ensin haalariharjoittelussa Stora Ensolla vastaamassa jätevedenpuhdistuksesta. Kandidaatintyöni tein rakennustuotevalmistaja Parocille heidän jätevirtojen hallinnastaan Lappeenrannan tehtailla ja sitten työllistyin tekemään sitä järjestelmää, jonka olin suunnitellut. Yliopistolla olin kehittämässä koulutusohjelmia sekä mukana tutkimushankkeessa, jossa mietittiin kestävien ratkaisujen kaupallistamista kehitysmaissa. Sitten sainkin tämän Bionovan tehtävän ja sillä tiellä ollaan."

Ympäristötekniikka on kasvava ala ja se kasvaa moneen suuntaan yhtä aikaa. Ala sopii Tytin mielestä avarakatseiselle ja uusin asioihin pyrkivälle ihmiselle.

"Jos haluaa lähteä ympäristötekniikkaa tekemään, pitää olla aika avoin, sillä tällä alalla ei ole vakiintuneita ratkaisuja vaan me etsimme uusia ratkaisuja sekä vanhoihin että uusiin ongelmiin. Ne voivat liittyä todella moneen eri asiaan eli emme ratko pelkästään yksittäisiä asioita vaan isoja kokonaisuuksia. Jos ympäristön tila ja maailman asioihin vaikuttaminen kiinnostavat, on ympäristötekniikka hyvä valinta."