Yksilöllinen tutkinto luo vahvan pohjan työelämään

Tietotekniikan, tuttavallisemmin sanottuna titen, opiskelu LUT:ssa on hyvin monimuotoista, sillä suurin osa kursseista koostuu useasta komponentista, kuten luennoista, viikkoharjoituksista, harjoitustyöstä sekä tentistä.

Käytännön kautta oppiville, kuten minulle, tämän kaltainen kurssirakenne on erinomainen oppimismuoto.

Code campeilla, ohjelmointikurssien harjoituksissa ja erityisesti harjoitustöissä päästään tekemään itse jotain konkreettista ja mielikuvituksen käyttö on sallittavaa, jopa suositeltua.

Yksi opettavimmista harjoitustöistä oli mielestäni Java-kielellä toteutettu paketinlähetysautomaatin käyttöliittymä kuvitteelliselle asiakkaalle.

Tutkintoa on helppo täydentää itseään kiinnostavilla sivuopinnoilla, joten tutkinnosta tulee varmasti itselle sopiva ja yksilöllinen. Tietotekniikan tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä firmat suorastaan repivät meitä töihin jo opiskeluvaiheessa.

Julia Tasa
Tietotekniikan opiskelija