Uudistuva kampus

LUT:n kampus sijaitsee Skinnarilan kaupunginosassa ja tunnetaan siksi myös nimellä Skinnarilan kampus. Kampus on kompakti kokonaisuus, jossa työskentelee päivittäin lähes 10 000 ihmistä: tutkijoita, professoreita, opiskelijoita ja muuta henkilökuntaa.

LUT:n lisäksi Skinnarilan kampuksella toimii myös Saimaan ammattikorkeakoulu. Kampuksella on parhaillaan menossa mittava peruskorjaus, jonka myötä opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön valmistuu viihtyisät, aiempaa monipuolisemmat ja oppimista paremmin palvelevat tilat. Peruskorjauksen on määrä valmistua kokonaisuudessaan keväällä 2019.

Uudet tilat on suunniteltu käyttäjälähtöisesti. Opiskelijoita ja henkilökunnan edustajia on ollut mukana ruokala- ja aulatilojen sekä opetukseen ja oppimiseen käytettävien tilojen suunnittelussa. Yliopistolaiset ovat suunnittelussa mukana myös jatkossa. Näin varmistetaan, että tiloista tulee aidosti käyttäjiensä näköiset ja oloiset.

Yksi tila, monta eri käyttötarkoitusta

Uusi kampus tarjoaa entistä laajemman valikoiman palveluita sekä erilaisiin tarpeisiin muuntuvia tiloja. Tilat toimivat erilaisten tapahtumien ja konferenssien estradina, tutkimusympäristönä sekä ajasta riippumattoman työskentelyn mahdollistajina. Jo nyt yliopiston tilat sekä tiedekirjasto ovat kulkuavaimella opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä 24/7. Yliopistolle voi siis tulla pänttäämään tulevia tenttejä varten tai tekemään töitä vaikka keskellä yötä.

Freesatulta kampukselta löytyvät myös keskeisimmät päivittäin tarvittavat palvelut. Pääsisäänkäynnin yhteyteen rakentuu palvelukatu, jonka varrelle sijoittuu muun muassa kampuskauppa, josta saa kirjakaupan palveluita sekä ruoka- ja muita elintarvikkeita. Pääaulasta on käynti myös uuteen ravintolamaailmaan, joka tuo tullessaan monipuolisia vaihtoehtoja ruokailuun sekä kahvila-ravintola Street Cafén, joka palvelee suunnitelmien mukaan myös iltaisin – vieläpä A-oikeuksin.

Ravintolatilat muuntautuvat joustavasti myös opiskeluun ja esimerkiksi kokouksille sopiviksi työpisteiksi – ravintoloiden aukioloaikojen puitteissa sekä niiden ulkopuolella. Vastaavia kohtaamispaikkoja ja pit stop -työpisteitä löytyy myös pääkulkuväylien varrelta. Suosittuja risteys- ja kohtaamispaikkoja valjastetaan työtiloiksi rakentamalla niiden välittömään läheisyyteen pisteitä, joihin voi kokoontua isommalla tai pienemmällä porukalla työskentelemään. Tilat varustetaan tarvittavalla av-tekniikalla, ja kalustuksella tiloja saadaan muunneltua myös hiljaiseen työskentelyyn soveltuviksi.

Living Lab – elävä laboratorio

Aulatiloissa toteutetaan tilojen viihtyisyyteen liittyvä Living Lab -kokonaisuus, jossa kiinnitetään huomiota akustiikkaan, av-laitteisiin ja esimerkiksi äänimaisemaan. Tiloihin laitetaan taustaääneksi esimerkiksi linnunlaulua tai metsän ääniä ja näitä vaihdetaan sopivin väliajoin tutkimustarkoituksessa. Äänimaisemien avulla tutkitaan, miten erilaiset äänimaisemat toimivat osana oppimiskokemusta.

Toinen ulottuvuus Living Lab –kokonaisuutta on mittauskokeilu, jolla näkymättömästä kulutuksesta ja mittaussuureista tehdään näkyviä. Kokeiluun valituista tiloista ja kiinteistöstä saadaan mitattua reaaliajassa aiempaa kattavammin ja tarkemmin eri suureita, esimerkiksi henkilömääriä, kulutuksia (kuten energia ja vesi) sekä lämpötiloja. Data on luettavissa nettisivuilta, infonäytöiltä tai vaikkapa mobiilisovelluksesta, jota voi samalla käyttää myös palautteen antamiseen.

Mittausdata tulee olemaan vapaasti LUT:n ja tutkijoiden käytettävissä eri sovelluskohteisiin. Samalla tilojen käyttäjät voivat vaikuttaa heille suunniteltuihin tiloihin, jolloin niitä voidaan jatkokehittää käyttäjien tarpeet ja toiveet huomioiden.

Myös yliopiston keksintöjä ja tutkimusta tuodaan uusissa tiloissa esille aiempaa näkyvämmin. Showroom-tyyppisissä tiloissa voi ajaa simulaattoreilla, osallistua tuotekehitykseen tai esimerkiksi tuottaa itse sähköä kännykänlatauspisteeseen.

Opetuksen uusi aikakausi

Peruskorjauksen myötä myös opetustilat siirtyvät uudelle aikakaudelle mahdollistaen joustavan ja erilaista oppimista tukevan opetuksen. Perinteisten luentosalien sijaan opetustilat on suunniteltu pienryhmätyöskentelyä sekä opetuksen digitalisaatiota tukeviksi.

Luennot voidaan striimata tai nauhoittaa myöhempää katselua varten ja opettajalla on käytettävissään tuorein tekniikka luentojen pitämiseksi: tuplamäärä datatykkejä, älytauluja sekä Echo360-luentotallennusjärjestelmä. Tämä mahdollistaa läsnäolevan opetuksen, mutta myös paikasta riippumattoman oppimisen eli lähi- ja etäopetuksen yhdistämisen.

Opiskelijoiden käytännön työskentelyyn ison uudistuksen tuo Sammio, jossa on helppo yhdistää opiskelu ja omaehtoinen tekeminen. Sammio on design factory -tyyppinen työpaja, jonka tilasuunnittelu ja toimintamuodot tukevat eri alojen välistä, ongelmalähtöistä projektioppimista ja –tutkimusta. Se tuo yhteen niin opiskelijat, tutkijat kuin myös yritysyhteistyökumppanit.

Sammioon tulee verstastiloja sekä oppimiseen ja oleskeluun tarkoitettuja tiloja. Päivisin tilat ovat opetuskäytössä, mutta ilta-aikaan Sammioon voi mennä rakentelemaan ja hiomaan omia ideoita valmiiksi tuotteiksi. Sammio tulee niin ikään ympärivuorokautiseen käyttöön.

Uudet tilat hyvinvoinnin tukena

Opintojen vastapainoksi kampuksella on hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa. Kampuksella on jo nyt kaksi liikuntasalia, kaksi kuntosalia ja ryhmäliikuntatunteja tarjolla maanantaista torstaihin.

Ison parannuksen kampuksen liikuntapaikkatarjontaan tuo uusi isompi kuntosali, jolla on kokoa noin 360 neliömetriä. Kuntosali on suunniteltu siten, että se palvelee liikkujien tarpeita mahdollisimman monipuolisesti ja samalla laitevalikoima laajenee. Kuntosalin yhteyteen tulee myös opetustilat ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijoille.

Salille pääse kulkuavaimella läpi vuorokauden eikä hinta päätä huimaa: Saimaa korkeakoululiikunnan (SaLUT) liikuntapassi maksaa 15 euroa per lukukausi. Ryhmäliikuntapassilla pääsee myös ryhmäliikuntatunneille hintaa 50 euroa lukukausi. Jumpissa ja kuntosalilla voi käydä vaikka 10 kertaa viikossa koko lukukauden ajan tuolla 50 euron passilla.

Omavaraisuus energiantuotannossa kasvaa

Peruskorjauksen yhteydessä LUT panostaa myös tilojen energiaratkaisuihin ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Osa peruskorjattavan rakennuksen lämpöenergian tarpeesta tullaan tuottamaan ilma-vesilämpöpumppujärjestelmällä. Tämän ansiosta rakennuksen energiankulutuksen hiilidioksidipäästöt nykyisillä päästökertoimilla laskien tulevat olemaan yli 70 prosenttia pienemmät kuin pelkällä kaukolämpöjärjestelmällä.

Rakennuksen katoille ja osaan julkisivuista asennetaan aurinkopaneelit. Aurinkovoimalan teho rakennuksen alueella tulee olemaan noin 400–500 kW eli noin kaksi kertaa LUT:n nykyisen voimalan teho. Tämän jälkeen LUT tuottaa itse sähköntarpeestaan 7–10 prosenttia.

LUT First Year Experience
Lisää videoita LUT YouTubessa »