Insinööristä diplomi-insinööriksi

"Halusin nähdä mihin rahkeeni tässä ympäristössä riittävät"

Alun perin logistiikkainsinöörin opinnot ammattikorkeakoulussa suorittanut Antti Avelin halusi laajentaa osaamistaan alalla ja lähti LUTiin opiskelemaan toimitusketjun johtamista.

"Logistiikkaa lähdin opiskelemaan ammattikorkeakouluun, koska ala on tärkeä työllistäjä kotiseudullani Kotkassa. Jossain vaiheessa opintojani AMK:ssa sain tietää, että jatkaminen tuotantotalouden diplomi-insinöörin opintoihin on mahdollisuus tulevaisuudessa.

Tuotantotalouden opiskelu taas täsmäsi aika hyvin logistiikan opintojen kanssa ja saan vähän monipuolisemman ymmärryksen toimitusketjuun sekä sen johtamiseen liittyvistä asioista. Tuotantotaloudessa minua kiinnostaa se, että siitä saa sekä hyvän teknisen osaamisen että laajennettua osaamista johtamisen ja talouden saralta. Eli tuotantotalous avaa minulle lisää ovia työelämään. Lisäksi ympäristö- ja energiatekniikan lukeminen sivuopintoina lisää osaamista, jota alalla tarvitaan."

Yliopistoon kehittämään itseä ja hakemaan valmiuksia työmaailmaan

Opintojen jatkaminen ammattikorkeakoulun jälkeen ei usein ole itsestäänselvyys. Antille syinä olivat ensisijaisesti työmahdollisuuksien parantaminen ja se, että opiskelumotivaatiota riitti. "En kokenut olevani vielä ihan valmis työelämään. Nyt haen vähän lisää teoreettista osaamista aiemmin saatuihin käytännönläheisempiin taitoihin. Yliopistossa pääsen kehittämään itseäni ja hakemaan lisää tarvittavia työkaluja työelämään. Toivottavasti kahden vuoden päästä olen valmis tarttumaan työelämän haasteisiin."

Moni tekijä tuki LUTin valintaa opiskelupaikaksi. "Yllättävän moni samasta koulusta haki Lappeenrantaan ja moni ystävä opiskeli jo LUTissa. Heiltä olin kuullut paikasta pelkkää hyvää, ja lisäksi yliopiston sijainti oli myös sopivan lähellä kotiseutuani. Kun viimeisenä opiskeluvuotena näin vielä LUTin esittelyn, olin varma valinnastani, enkä edes hakenut muualle opiskelemaan. Toki myös mahdollisuus päästä sisään opintomenestyksen takia ilman pääsykoetta vaikutti hakupäätökseen, ja olin aina halunnut opiskella yliopistossa – halusin nähdä mihin rahkeeni tässä ympäristössä riittävät."

Opiskelu ja työelämä hyvässä tasapainossa

Antin opinnot yliopistossa ovat lähteneet liikkeelle hyvin. "Sain AMK:sta hyvät pohjatiedot, joten sieltä on ollut helppo lähteä opiskelemaan myös enemmän teoreettista puolta. Opintojen sisällöt ovat olleet toistaiseksi hyvin samoille perusasioille pohjautuvia, eikä uusienkaan asioiden kanssa ole ollut mitään ylitsepääsemätöntä. Opetus on ollut laadukasta ja yhteishenki opettajien ja opiskelijoiden välillä on hyvä."

Opintojen ohella Antti ehti työskennellä 1,5 vuotta puolipäiväisesti koripalloseura Lappeenrannan Namikan toiminnanjohtajana. Nyt opinnot ovat kalkkiviivoilla ja käyntikortissa lukee tuotantoinsinööri, Juhani Haavisto Oy. Hänen vastuullaan on kahden tuotantosolun tuotantoprosessi. Hän toimii myös esimiehenä kolmelle asentajalle.

"Hoidon koko ketjun tilauksen vastaanotosta siihen asti, kun toimitus lähtee meiltä. Siihen kuuluu tuotannon johtaminen, henkilöjohtaminen, varaston hallinta, operatiiviset toiminnat ja lopulta tilauksen toimitus asiakkaalle. Lisäksi minun vastuullani on kaksi asiakkuutta, joiden erikoisalana ovat roottorit."

Parasta nykyisessä työssä on Antin mielestä monipuolisuus: kun hallitsee koko toimitusprosessin, pystyy vaikuttamaan lähes kaikkeen, mitä yrityksessä tehdään.

"Kun puhutaan tilauskonepajasta, niin toiminta ei ole niin standardisoitua vaan teemme lähes kaikkea esimerkiksi kanavan sulkuovista akseleihin mitä vain asiakas keksii tilata. Sitten mietitään, että miten tämä tuote saadaan ulos. Kyllä tämä työ melko täydellisesti vastaa minun koulutustani."

Haastavien opintojen avulla parempi ymmärrys alan tulevaisuudesta

Yliopisto-opintoihin hakemista miettivää Antti haluaa rohkaista eteenpäin. "Ammattikorkeakoulun pohjatiedoilla on hyvä lähteä yliopistoon, jos haluaa syventää opintojaan. AMK:sta saatu osaaminen kertoo minulle enemmän sitä, miten asiat ovat nyt, kun taas yliopisto-opinnoista oppii ennemminkin miten asiat alalla voivat olla tulevaisuudessa. Hakiessa voi jonkin verran mietityttää, kuinka haastavia yliopiston kurssit ovat työmäärältään. Opiskelussa on joskus haasteita, mutta kun vähän jaksaa painaa enemmän, niin se on kyllä sen arvoista. Itselleni yliopisto-opiskelu on sopinut hyvin, enkä ole päivääkään katunut opintojen jatkamista."