Kemisti-insinöörin unelmatyö ympäristöystävällisen ruuantuotannon parissa

Henna Niskakoski, kemiantekniikan diplomi-insinööri

Lukiossa luonnontieteistä kiinnostunut Henna Niskakoski aikoi alun perin lähteä opiskelemaan lääketieteitä.

Kemiantekniikka kuitenkin kiri rinnalle ja ohi, kun Henna tutustui alaan lukion opinto-ohjaajan neuvosta. Nyt hän on mukana viemässä suomalaista nyhtökauraa maailmalle.

Nyhtökaura on härkäpapuun, keltaherneeseen ja kauran omiin proteiineihin perustuva lisäaineeton vaihtoehto lihalle. Se valmistetaan mekaanisesti käsittelemällä, sekoittamalla, hiertämällä ja kuumentamalla. Valmistuksessa ei käytetä muuta kuin oikeita raaka-aineita ja mausteita.

Tämän uuden suomalaisen innovaation takana on nuori startup-yritys Gold&Green Foods Oy. Ensimmäiset nyhtökauratuotteet tulivat markkinoille toukokuussa 2016, ja niiden suosio ylitti yrityksen kaikki odotukset. Nyt nykyistä, pienen mittakaavan tuotantolaitteistoa muutetaankin teolliseen tuotantoon sopivaksi. Henna vastaa tästä kehitystyöstä prosessikehityspäällikön roolissa.

"Hain tätä paikkaa, sillä näin tässä mahdollisuuden päästä mukaan kehittämään kasvavan yrityksen tuotantoa. Työnkuvaani kuuluu pilottitason tuotantolaitteiston kehittäminen täyden mittakaavan teolliseksi prosessiksi. Tiimin kanssa mallinnamme tuotantoprosesseja ja olen ollut tuotannossa myös testaamassa laitteistoja. Yksikään työpäivä ei ole samanlainen - aina tulee jotakin uutta ratkaistavaa työkavereiden kanssa."

Terveyden ja ympäristön luova yhdistelmä

LUT:ssa Henna opiskeli pääaineenaan soveltavaa kemiaa ja sivuaineena prosessitekniikkaa. Opintojen kantavana teemana olivat erotustekniikat eli menetelmät, joilla eri raaka-aineet saadaan erotettua toisistaan. Mielenkiintoisinta opinnoissa oli hänen mielestään tutkimus- ja kehitystyö – siinä kun pääsi soveltamaan omaa osaamista ja luomaan uutta. Kaiken kaikkiaan hän on tyytyväinen LUT:sta saamiinsa valmiuksiin.

"Tärkeimpiä taitoja on, että opin ajattelemaan asioita teknisesti ja ratkaisemaan ongelmia erilaisten kemiantekniikan tarjoamien työkalujen sekä laskutapojen avulla. On hienoa nähdä, miten monella tavalla voin soveltaa yliopistossa opiskelemiani asioita työelämässä."

Opintojen aikana Henna työskenteli laboranttina Kemiralla ja Mölnlycke Health Care:lla, ja opintojen loppupuolella LUT:n teknillisen kemian laboratoriossa. LUT:n laboratorioon hän teki myös kandidaatin- ja diplomityönsä.

Valmistuttuaan diplomi-insinööriksi Henna työskenteli puoli vuotta Neste Jacobsilla terveysteknologiaan liittyvien teemojen parissa. Terveysteknologia sai kuitenkin pian väistyä nyhtökauran tieltä: työpaikka Gold&Green Foods -yrityksessä tarjosi mahdollisuuden soveltaa kemiantekniikkaa ympäristöystävällisen ruuan tuotantoon. Työ yhdisti sen, mistä Henna oli haaveillut jo opinnoistaan lähtien.

"Kun lähdin opiskelemaan, minua kiinnosti aluksi erityisesti lääkekemia, mutta keskityin pikkuhiljaa enemmän ravinteiden pariin. Minua alkoi kiinnostaa, miten luonnosta saataisiin erotustekniikoiden kautta hyödyllisiä komponentteja ihmisten käyttöön. Siksi hain myös tätä työpaikkaa nyhtökauran parissa – ajattelin heti, että tämä on juuri sitä, mitä haluan tehdä. Haluaisin tulevaisuudessakin olla tutkimassa ja kehittämässä ympäristöystävällisempää tuotantoa."

Alavalintaansa Henna ei ole katunut hetkeäkään. LUT tarjoaa hänen mielestään oivat opiskelupuitteet kemiasta ja tekniikasta kiinnostuneelle.

"Tulevaisuudessa kemiantekniikka tähtää entistä enemmän ympäristöystävälliseen ja kestävään tuotantoon. Tämä on se suunta, mitä LUT jo nyt edustaa. LUT:n vahvuus on todella tiivis yhteisö, ja se tarjoaa opiskelijoille paljon mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Opetuksen taso on korkea ja kurssit todella mielenkiintoisia."