Konetekniikan diplomi-insinööriksi etäopintoina työn ohessa

"Ajantasaiset tiedot ja arvostettu tutkinto ovat ponnistelujen arvoisia"

Toni Hämäläinen halusi päivittää omaa osaamistaan irrottautumatta kokonaan työelämästä. LUT:n tarjoama etäopintoina suoritettava konetekniikan JEDI-ohjelma tarjosi siihen parhaat edellytykset.

Hämäläinen valmistui kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi Oulun seudun ammattikorkeakoulusta vuonna 2007. Työelämään hän siirtyi vähän ennen valmistumistaan, joten nyt hänellä on takanaan reilun kymmenen vuoden työura. Oman osaamisen päivittäminen tuntui luontevalta tässä elämänvaiheessa.

"Halusin laajentaa omaa osaamistani konetekniikan alalta ja vähän toisesta näkökulmasta, kun mitä työelämä tarjoaa. Halusin myös muodollisen pätevyyden, mutta en halunnut astua kokonaan pois työelämästä. Tämä etänä suoritettava koulutusohjelma täytti kaikki nämä kriteerit. Muiden vastaavat tarjonnat eivät oikein soveltuneet työn ohessa suoritettavaksi", Hämäläinen sanoo.

Tällä hetkellä Hämäläinen asuu Porvoossa ja työskentelee laboratorioinsinöörinä kylmäkalusteita valmistavassa Viessmann Refrigeration Systems Oy:ssä. Opintojen myötä hän haluaa kehittää työnkuvaansa vastuulliseempaan ja vaativampaan suuntaan.

"Konetekniikka on todella laaja ala ja tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työllistymiseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Tulenpa sitten toimimaan missä tahansa organisaatiossa tulevaisuudessa, haluan edetä urallani ylemmäs. "

Etäopiskelu vaatii Hämäläisen mukaan suunnitelmallisuutta sekä oman osaamisen kehittämisestä kumpuavaa motivaatiota. Tavoitteena on, että opiskelija valmistuu kahdessa vuodessa maisteriohjelmille asetetun tavoitteen mukaisesti. Aikataulusta on mahdollista joustaa, mikäli työtaakka käy mahdottomaksi.

"On oltava sellainen tyyppi, joka näkee sen hyödyn opintojen loppupäässä ja valmistumisessa. Etänä ja työn ohessa opiskelu vaatii sen, että on valmis käyttämään viikonloppuja ja vapaa-aikaa opintojen edistämiseen. Tämän voisi ajatella semmoisena kahden vuoden projektina. Ajantasaiset tiedot ja arvostettu tutkinto ovat mielestäni ponnistelujen arvoisia."

Mahdollisuus opiskella 24/7

Etäopinnot on käytännössä rakennettu Moodle-ympäristöön, missä jokaisella kurssilla on oma alustansa. Alustalta löytyy kaikki tarvittava kurssien itseopiskeluun: luentomateriaalit, tehtävät ohjeistuksineen sekä tehtävien palautus. Kurssista riippuen myös osa tenteistä tehdään Moodlessa. Osa opettajista tarjoaa Moodlessa myös chat-tyyppistä päivystystä. Opintojen aikataulutus onnistuu Hämäläisen mielestä hyvin, kun noudattaa tehtäville annettuja deadlineja.

"Kaikilla kursseilla on palautettavia tehtäviä, joista suurin osa on tutkielmia ja erilaisia kirjallisia tehtäviä. Osalla kursseista tehtäviä palautetaan viikottain. Sitten on laskentapainotteisia kursseja, joissa on laskutehtäviä ja analysointia. Luentoja voi käydä Moodlesta kuuntelemassa tallenteena milloin itselle sopii tai joillakin kursseilla on mahdollisuus osallistua luennoille myös reaaliajassa, jolloin voi esittää myös kysymyksiä", Hämäläinen kertoo ja jatkaa:

"Itsenäisemmin suoritettavien kurssien kohdalla on tärkeää pitää aikataulusta itse kuria. Esimerkiksi työmatkat on hyvä huomioida aikatauluksessa ja tehdä kouluhommia valmiiksi ikäänkuin pankkiin."

Lähipäiviä opintoihin kuuluu noin 8-10 per lukuvuosi. Lähipäivät painottuvat ensimmäiseen opiskeluvuoteen, jolloin opinnoissa painottuu teoriaosaaminen. Toisena opiskeluvuotena opiskelijat tekevät kurssien lisäksi diplomityön, mikä mahdollistaa töiden ja opintojen yhdistämisen.

"Meillä on ollut lähipäiviä kahtena useamman päivän settinä ja lisäksi pari yksittäistä päivää. Lähipäivien aikana olemme tehneet muun muassa laboratorioharjoituksia sekä ryhmätöitä ja pitäneet seminaariesityksiä. Lähipäivistä ilmoitellaan hyvissä ajoin etukäteen, niin saa työt järjestettyä siten, että niihin pääsee osallistumaan."

Parasta opinnoissa on Hämäläisen mielestä ollut hyvä yhteishenki etäopiskelijoiden kesken. Yhteydenpito hoituu sähköpostin, whatsupin ja facebookin kautta.

"Opiskelukaverit ovat hieno voimavara ja heihin on ollut ilo tutustua. Varsinkin, kun kaikki muut ovat olleet työelämässä vuosikymmeniä - itselläni taitaa olla meidän opiskeluryhmän lyhin työhistoria. Nämä ovat arvokkaita kontakteja tulevaisuutta ajatellen."

Toni Hämäläinen
konetekniikan JEDI-ohjelman opiskelija