Työn ohessa etänä diplomi-insinööriksi

"Kehitän osaamistani, jotta olen pätevä mihin ikinä ryhdynkin"

Lahdessa asuva Minna Nuutinen suorittaa parhaillaan diplomi-insinöörin tutkintoa LUT:ssa työn ohessa etäopinoina. Hän haki LUT:iin, sillä ajasta ja paikasta riippumaton koulutusohjelma sopi parhaiten hänen elämäntilanteeseensa.

Nuutinen on koulutukseltaan materiaali- ja tuotantotekniikan insinööri (AMK). Hän valmistui Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2004. Tällä hetkellä Nuutinen työskentelee laatupäällikkönä Uponor Suomi Oy:ssä. Hän on aiemmin suorittanut työn ohessa ammatillisen opettajakoulutuksen sekä erityisopettajan tutkinnot työskennellessään ammatillisena opettajana. LUT:iin hän haki puhtaasta mielenkiinnosta.

"Olin päättänyt, etten enää pitkään aikaan opiskele työn ohella. Rupesin kuitenkin keväällä 2015 selailemaan insinööristä diplomi-insinööriksi opiskelumahdollisuuksia ja konetekniikan JEDI-opinnot vaikuttivat niin mielenkiintoisilta, että hakupaperit oli vaan pakko laittaa menemään."

Etäopiskelija on oman itsensä pomo

Etäopiskelu sopii Nuutisen mukaan kenelle tahansa, joka kykenee itsenäiseen opiskeluun ja on valmis panostamaan omaa vapaa-aikaansa tietotaidon lisäämiseksi. Etäopiskelijan täytyy olla sinut myös erilaisten tietoteknisten järjestelmien kanssa. Yliopistolle etäopintojen toteuttaminen on mahdollisuus ottaa kaikki hyöty irti opetuksen digitalisaatiosta.

"Olisi liki mahdotonta osallistua luennoille tiettyinä ajankohtina, etenkin päiväaikaan, koska esimerkiksi itse toimin opiskeluni alkuaikoina opettajana ja olin päivät kiinni opetustyössä. Luurit korvilla ilta-aikaan luennon kuunteleminen on helposti toteutettavissa. Käytännössä kaikki opinnot on rakennettu Moodle-alustoille. Kunkin kurssin alta löytyy ohjeet kurssin suorittamiseen, luennot nauhoitteina, ohjeistus tehtäviin ja parhaissa tapauksissa moodletentti."

Ajankäytön palapeli

Diplomi-insinööriopintojen laajuus on 120 opintopistettä ja kesto noin kaksi ja puoli vuotta. JEDI-ohjelmassa opintoihin kuuluu keskimäärin 8–10 lähipäivää per lukuvuosi. Muu aika käytetään itsenäiseen opiskeluun. Se vaatii Nuutisen mukaan joustavuutta niin opiskelijalta kuin perheeltäkin. Hän itse on kahden alakouluikäisen lapsen yksinhuoltaja, mutta on saanut arjen palaset loksahtamaan kohdalleen hyvällä ajanhallinnalla.

"Mikäli opintojen suorittaminen ei olisi ollut näin joustavaa, kuten tässä toteutustavassa on, kertyisi opintopisteitä huomattavasti hitaammin. Etätehtävien tekeminen joustavassa aikataulussa antaa itselle mahdollisuuden priorisoida ja säännöstellä ajankäyttöä eri kurssien, työn ja perheen välillä", hän sanoo ja jatkaa:

"Myös osallistuminen lähipäiviin on onnistunut melko helposti: syksyn lähipäivät ajoittuivat syyslomaviikolle, ja kevään lähipäivät ovat olleet samassa ryppäässä, joten pienellä järjestelyllä niillekin osallistuminen on onnistunut."

Opintojen edistymisessä merkittävä rooli on ollut myös ryhmän tuella, vaikka opiskelutoveritkin ovatkin ympäri Suomea. Siitä Nuutinen antaa erityiskiitokset.

"Parasta näissä opinnoissa on ehdottomasti muut JEDI-opiskelijat eli ryhmän tsemppi! Ilman sitä matka JEDI-ritariksi olisi saattanut jo katketa", hän sanoo pilke silmäkulmassa.

Kokemusta kymmenen vuoden edestä

Työn ohessa opiskelu kartuttaa samanaikaisesti paitsi ammatillista pätevyyttä myös työkokemusta täydentäen toinen toistaan. Nuutinen on laskenut, että hänen pitäisi hänen olla 10 vuotta vanhempi omatakseen saman työnkokemuksen ja tutkinnot, jotka hänellä nyt on mikäli hän ei olisi tehnyt asioita samanaikaisesti. Intoa riittää opiskeluille varmasti myös jatkossa.

"Tartun yleensä tilaisuuksiin innokkaasti, joten opintoja tulen jatkossakin suorittamaan kehittääkseni osaamistani siten, että olen pätevä toimimaan niissä tehtävissä, mihin ikinä sitten ryhdynkin."

Lue seuraavaksi