Diplomi-insinööriksi tai kauppatieteiden maisteriksi työn ohessa

LUT on edelläkävijä työn ohessa suoritettavassa tutkinto-opiskelussa.

LUT:ssä on jo vuosia kiinnitetty huomiota työssäkäyvien opiskelijoiden opintopolkujen rakentamiseen ja tehokkaan opiskelun mahdollistavaan opintopolkujen suunnitteluun.

Työn ohella suoritettavat maisteriohjelmat tarjoavat työelämässä oleville opiskelijoille mahdollisuuden jatkaa opintoja soveltuvasta kandidaatin tai AMK-tutkinnosta kauppatieteiden maisteriksi tai diplomi-insinööriksi.

Maisteriohjelmat työn ohessa

Kauppatieteet (KTM):

Tekniikka (DI):

Katso kaikki kauppatieteiden ja tekniikan maisteriohjelmat. Osa DI-ohjelmistamme on mahdollista suorittaa myös etäopintoina.

"Halusin kehittää osaamistani koulutuksen kautta luopumatta työpaikastani opiskelun vuoksi"

Jaakko Vesanto valmistui konetekniikan JEDI-ohjelmasta diplomi-insinööriksi noin puolessatoista vuodessa, asuen koko ajan Helsingissä.

Lue lisää